Luther og Katharina

Luther og Katharina, Lunde forlag

Luther og Katharina av Jody Hedlund

Hun er nonne av adelig byrd. Han, en kjetter, en reformator – en lovløs i det hellige romerske keiserriket. Katharina von Bora har like fra barndommen ikke sett annet enn innsiden av klostermurer. Så får hun lese Martin Luthers skrifter. Reformatorens fordømmelse av klostervesenet og lovprisning av ekteskapets mange goder vekker en lengsel i henne etter alt hun er blitt stengt ute fra.

Sammen med elleve nonner flykter Katharina fra det velstående Marienthronklosteret og søker tilflukt hos Luther i Wittenberg. Den tidligere munken står fast på sin overbevisning om ekteskapets fortrinn, men selv er han fredløs og mener seg best tjent med å leve alene. Snart har han lykkes i å gifte bort alle nonnene han har i sin varetekt, bortsett fra én. Katharina. Katharina lengter etter kjærlighet, men hun er adelig og holder på at Luther må finne en jevnbyrdig ektemann til henne.

Mens bondeopprøret raser, kjemper stolte Katharina og viljesterke Martin sin egen kamp. Luther insisterer til slutt på at hun skal takke ja til en eldre geistlig, men Katharina nekter. Hun vil heller leve alene – om ikke da Luther selv vil ekte henne. Historien om Luther og Katharina er et av tidenes store kjærlighets-dramaer. To sterke personligheter synes uforenlige, men finner sammen i en allianse som viser seg til uvurderlig støtte i Martin Luthers kamp for å reformere kirken.

Luther og Katharina av Jody Hedlund er lest inn av Per Kristian Tovsrud. Spilletid: 13 timer og 35 minutter. Boknummer 803424