Med tomme hender

Av: Ulla Käll

«Med tomme hender» inneholder bønner til bruk i ventetider når vi forbereder oss: fra advent til jul, i fastetiden fram til påske, og i dagene mellom Kristi himmelfart og pinse. Forfatterens håp er at de enkle bønnene kan sette ord til vår egen bønn og samtidig hjelpe oss til å forankre et åndelig liv i kirkeåret. Ulla Käll er en sentral person i retreat-miljøet i Norge. Dette er hennes andre bokutgivelse, og med flere CD-utgivelser med meditativ gitarmusikk bak seg, er hun en skattet veileder på retreater og temadager om kristen spiritualitet. Boken er illustrert av kunstnerne Barbro Raen Thomassen og Marianne Rønnow. 

Lest av Anne Amalie Smeland

Tid: 1 time og 19 minutter

Boknummer 803731

Lenke til boken i KABBs lydbibliotek