Rådet som forandret kirken

Av: Jan Arild Holbek

Kirkerådet gjennom 50 år.

Forandringens vind har blåst kraftig i Den norske kirke de siste femti år. Mange vil si at kirken knapt er til å kjenne igjen. Det har vært en spennende og krevende tid, med utfordringer, dramatiske endringer og behov for nytenkning. I møte med disse utfordringene har Kirkerådet og Kirkemøtet hatt en avgjørende betydning.

Rådet som forandret kirken handler om de sentralkirkelige organenes rolle i denne prosessen. Boka forteller historien om hvordan Kirkerådet siden 1969, og Kirkemøtet siden 1984, har ledet utviklingen mot kirkelig selvstendighet. «Det har vært mange tøffe tak, kamper og konflikter – men også påfallende mye konsensusvilje og evne til å finne gode, samlende løsninger», skriver bokas forfatter, Jan Arild Holbek.