Kjersti Lium på Sole gjestegård.

Kjersti Lium, ny styreleder i KABB

-Noen ganger er det en fordel å ikke se. Jeg dømmer i alle fall ikke ved første øyekast, sier Kjersti Lium. Hun er nylig valgt til styreleder i KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte. Hun er selv blind og har to voksne barn som også har synshemming.

– Jeg kjenner godt på kroppen hvordan det er å leve med synsnedsettelser. Jeg legger ikke skjul på at det kan være vanskelig iblant, sier hun.

Kjersti Lium forteller at hun har brukt mye tid til å la tanken på å være styreleder i KABB modnes. Nå gleder hun seg til å ta fatt på oppgavene og understreker at hun vil legge vekt på nærhet til staben og synes det er en fordel at hun bor bare en times busstur unna KABB-huset. Kjersti Lium er gift, bor i Sarpsborg og har vært medlem i KABB en årrekke.

KABBs generalforsamling har også valgt nytt landsstyre for neste treårsperiode. Det nye styret består av styreleder Kjersti Lium, nestleder Sidsel Bredvei, styremedlemmer Heidi Andersen Madsen, Ove Heskja og Mette Lilleeng. Varamedlemmer er Marianne Schill Reinsnes, Cathrine Ahlsen, og Bjørn Hansen. Kari Undeland er ansattes representant.