Nytt styre i KABB

KABBs generalforsamling har valgt nytt landsstyre for neste treårsperiode, 2019 – 2022. Det nye styret består av styreleder Kjersti Lium, nestleder Sidsel Bredvei, styremedlemmer Heidi Andersen Madsen, Ove Heskja og Mette Lilleeng. Varamedlemmer er Marianne Schill Reinsnes, Cathrine Ahlsen, og Bjørn Hansen. Kari Undeland var ansattes representant frem til hun sluttet i KABB august 2021. Da overtok Hilde Løwén Grumstad.

Generalsekretær Øyvind Woie og administrasjonsleder Inger Slang er også med i KABBs landsstyre.

Heidi Andersen Madsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.