Reformasjon uten folk

Av: Henning Laugerud

Reformasjonen ble i Norge gjennomført som et kongelig dansk pålegg i 1536/-37. I denne boken presenteres den lange historien om trosskiftet i Norge i hele sin bredde. Her skildres det religiøse og politiske spillet rundt reformasjonens innførelse, fromhetslivet i norsk senmiddelalder, katolske martyrer, hemmelige jesuittmisjonærer og vitale katolske tradisjoner i etterreformatorisk tid. Forfatteren presenterer hittil ukjent materiale så vel som kjent stoff i et nytt perspektiv.