Segl, katolsk årstidsskrift for religion og samfunn

Redaktører: Ståle Johannes Kristiansen og Peder K. Solberg

«Segl vil utfordre en kultur der mennesket står i fare for å viske ut sitt eget ansikt. Alt menneskelig liv fullendes i kjærlighet. Ethvert menneske når sitt fullkomne mål ved å elske slik Jesus Kristus elsker. Det er denne forståelsen av mennesket og det menneskelige som ligger til grunn for en katolsk humanisme. Og vi tror det er her det brenner i vårt samfunn og vår kultur.» Artikkelsamling 2017