Bli fast giver og bidra til at KABB får en forutsigbar økonomi

Husk at du får skattefradrag på gaver som gis til KABB. Ta kontakt for å få registrert ditt personnummer.