Nettkurs: Å lese høyt. Start 19. mai kl. 19.

KABB inviterer til tre kurskvelder med litt teori og en del praktisk trening i opplesning. For noen av dere er det aktuelt å lese tekster på nett, facebook, foran et publikum eller kanskje du kan være tekstleser i kirken.

Vi er glad for at Helga Samset stiller opp som kursleder. Hun er kjent som forteller – faktisk den eneste fortelleren i Norge som har fått statens kunstnerstipend. Nå har hun akkurat avsluttet innlesningen av Det nye testamente på nynorsk for KABB, og er i gang med flere bøker for biblioteket vårt. Der finner dere også de bøkene hun selv har skrevet om fortellerkunst.

Samlingene foregår som nettmøter på Zoom. Dere som melder dere på får alt dere trenger for å logge dere inn uten problemer. Du kan melde deg på alle tre kveldene – eller de du ønsker.
Tirsdag 19. mai kl. 19: Egne tekster
Hvordan fremføre en tekst jeg har skrevet selv? Ofte vil ordene forandre seg litt når de kommer ut i lufta. Kanskje får jeg behov for å endre litt på teksten. Eller kanskje ikke…
Et praktisk verksted hvor vi lytter frem tekster ved å lese dem høyt!
Hver deltager sender på forhånd inn en egen tekst – ikke for lang. Denne vil du lese høyt, og få en tilbakemelding. 
 
Tirsdag 26. mai kl. 19: Lukk øynene og se – hvordan fremføre poesi.
I dette lille kurset fremfører deltagerne korte, poetiske tekster. Velg et dikt du liker – gjerne et du har skrevet selv. Å fremføre poesi er som tittelen sier – å sanse og «se» ordene for sitt indre øye, for så å gi dem en stemme.
 
Tirsdag 2. juni kl 19: I begynnelsen var ordet – å gi stemme til en bibeltekst

Hvordan fremføre bibelteksten så lytterne forstår? Hvordan åpne et undringens rom i seg selv og den som lytter? I denne felles timen utfordres du til å ta med en liten bibeltekst inn i fellesskapet, så arbeider vi praktisk – hvordan få flyt, finne hovedord og retning?

Begrenset antall plasser. Påmelding til kabb@kabb.no eller tlf. 69816981.
Før kurset starter får du e-post med veiledning om innlogging med mer.