SV støtter KABB

Freddy André Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti, Østfold

SV øker tilskuddet til KABBs lydbibliotek i sitt alternative statsbudsjett. De vil reversere regjeringens kutt på 700 000 kroner for neste år.

Da SV la fram sitt alternative budsjett sist uke, var tilskuddet til KABB tilbake på samme nivå som i år. Fra før har KrF lagt inn en økning på 800 000, som innebærer årets tilskudd med tillegg av pris- og lønnsstigning. Arbeiderpartiet og Venstre har ikke prioritert KABB i sine budsjetter.

Regjeringen foreslår et kutt på 25 prosent, eller 700 000, i tilskuddet til lydbiblioteket som drives av KABB. Dette innebærer en reduksjon fra 3,2 millioner til 2,5 millioner kroner, og kan for eksempel føre til at KABB ikke kan lese inn nye lydbøker neste år. Dette er til tross for at biblioteket er det ene av to offentlig godkjente biblioteker for synshemmede og lesehemmede i Norge, og har doblet antall boklånere de siste to årene.

Smålig kutt

Freddy Andrè Øvstegård er SVs representant i Stortingets familie- og kulturkomitè, og sier dette om hvorfor partiet hans vil øke tilskuddet til KABB:
– Vi støtter KABB fordi kuttet fra regjeringen var et smålig kutt som dreier seg om lite penger men som er veldig viktig for de det gjelder. SV kjemper for et universelt utformet samfunn der alle har like gode muligheter til lykkes, uavhengig av funksjonsevne.

Omkamp

Nå pågår budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre. 4. desember er det finansdebatt i Stortinget, der rammene for de ulike områdene blir vedtatt.
– Vi tar ikke noe for gitt før budsjettet er vedtatt like oppunder jul, sier Frank Tangen, kommunikasjonsrådgiver i KABB. – Vi søkte om en økning på 500 000 fra årets nivå for å kunne tilby blader og tidsskrifter for utlån, slik andre har i sine lokale folkebibliotek. Det må vi nok gi opp i denne omgangen, nå gjelder det å sikre at vi ikke må bygge ned tilbudet om kristen litteratur til blinde, svaksynte og lesehemmede. Det er trist at vi må bruke så mye ressurser som vi gjør nå, på en omkamp for statlig støtte til biblioteket. Men da er det desto mer oppmuntrende at vi får støtte fra politikere i helt ulike partier.