God stemning ved kaffebordet.

Bli med på KABBs verveaksjon

Når du verver minst ett nytt medlem til KABB, får du en flott kaffekanne. Det nye medlemmet får en koselig KABB-kopp. Selvsagt kan du verve flere, så kan koppene fordeles i et hyggelig kaffebesøk.

Vi oppfordrer alle til å verve nye medlemmer i KABB – sammen er vi sterkere.

For å bli medlem i KABB må du enten være:

– blind eller svaksynt eller ha en lesehemming av en eller annen art (det kan f.eks være dysleksi, en skade etter MS eller slag)

– eller du må være i familie med en syns- eller lesehemmet som er medlem. Dette betyr at foreldre, besteforeldre, søsken, onkler og tanter, verge eller andre som har en familierelasjon til en synshemmet eller lesehemmet kan bli medlem i KABB.

For hvert nye medlem i KABB (dette gjelder både de som er syns- eller lesehemmet og familiemedlemmer) mottar vi omlag 1000 kroner i støtte fra staten. Dette er en viktig inntektskilde for å gi syns- og lesehemmede et godt tjenestetilbud. Vi starter derfor en vervekampanje der de som verver nye medlemmer får en flott design-kaffekanne fra Eva Solo i premie, og de som blir vervet får hver sin kaffekopp.

Årskontingent for medlemmer i KABB er 325 kroner for voksne og 175 kroner for de under 16 år. Når det bor flere på samme adresse, er medlemskontingenten 325 for den første og 50 kroner for hver av de andre husstandsmedlemmene.

Redusert pris for 2017.

Nå helt på slutten av 2017 har vi satt ned medlemskontingenten til 50 kroner. Det forutsetter at betalingen er registrert senest 28. desember. Når vi har mottatt innbetalingen, sender vi ut vervepremiene.

Vi håper du tar utfordringen med å verve nye medlemmer! Og for ordens skyld: Vi sender både kopper og kaffekanner til rette mottakere.

Har du spørsmål, eller du skal sende inn nye navn, adresse og telefonnummer på medlemmer kan du sende epost til kabb@kabb.no eller ringe 69 81 69 81.

Skriv hvem som verver i rubrikken for «beskjed» i registreringsskjemaet.

Registrer nye medlemmer her

Kanne og kopp

Kaffekanne og KABB-koppen