Helge Simonnes med ny bok fra Verbum forlag

Helge Simonnes holder den nylig utgitte boka, "Trump, Gud og kirken"

Bildet viser Helge Simonnes med den siste boka i hendene.

Alltid stas når forfattere kommer innom KABB – huset! Boka heter Trump, Gud og kirken og er utgitt på Verbum forlag.

Helge Simonnes sin bok skal vi lese inn, noe som blir et bra tilskudd til KABBs Lydbibliotek.

I denne boken belyser Simonnes hvordan Trump kunne få stor massiv støtte fra kristne grupperinger.

Helge Simonnes skriver i forordet:

«At troende faller for nasjonalistiske ideer, er historisk sett ikke noe nytt. Likevel ble kristne grupperingers massive oppslutning om Trump et mysterium for mange, meg inkludert. Jeg har ikke slått meg til ro med at «det bare skjedde» i et land som blir sett på som et demokratisk fyrtårn, og som har så stor innflytelse på verden. Når kirkelige miljøer så tydelig ble tungen på vektskålen for at Trump ble valgt, kjennes det helt nødvendig å finne ut hvorfor det ble slik.»

Boka blir snart tilgjengelig i KABBs Lydbibliotek