En mann står og holder en eske med lydbånd, Han står ved siden av en hylle full av lydbånd.

Selger eiendommer og flytter til Oslo

Organisasjonen KABB selger eiendommer for millioner av kroner og flytter fra Askim til Oslo. Samtidig legges driften om, og tre ansatte mister jobben.

Av Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (Kabb) er midt i en stor omstillingsprosess og på flyttefot. 28. juni skal de være ute av bygningen i Askim som de nå har solgt og som de har holdt til i siden 1987. Neste stopp er Kirkens Hus i Oslo.

Leier i Oslo

Kabb kommer til å leie kontorer i det nye Kirkens Hus som skal bygges i Gamlebyen i Oslo og etter planen stå ferdig i 2026. I mellomtiden vil organisasjonen ha tilhold i det nåværende Kirkens Hus nær Oslo Børs og Oslo S.

– Vi flyttet noen ansatte til Oslo allerede i januar, sier generalsekretær Woie.

Han opplyser til Kristelig Pressekontor at det har vært vanskelig å skaffe midlertidige kontorer i hovedstaden, men da det på nyåret ble noe ledig plass i Kirkens Hus, slo de til og flyttet et par medarbeidere dit.

– De har fått en tjuvstart på samlivet med resten av kirken og de større organisasjonene som er i Kirkens Hus, sier Woie som sier man alt merker en god effekt av samlokaliseringen.

  1. juni flytter også de gjenværende ansatte til Oslo, og Kabb blir da kun å finne der.

Woie mener det er opplagt at Kabb gjennom dette vil få en bedre dialog med Den norske kirke og med andre aktører det er naturlig å samarbeide med, som Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

– Det at vi er tilstede der, vil gi en større forståelse for arbeidet vårt og at det er behov for det vi tilbyr. Vi blir mer synlige, sier Woie og viser til den nylig inngåtte samarbeidsavtalen mellom Kabb og kirken.

– Vi opplever oss sett og hørt av dem vi sitter sammen med, og det er et strategisk valg for oss å selge og flytte, sier generalsekretæren som håper det framover skal bli enklere for brukerne å samarbeide tettere med kirken og andre interesseorganisasjoner og fagmiljøer.

Underskudd

Kabbs økonomi har vært krevende en stund. I 2023 ble det et underskudd på 1,3 millioner kroner. Dette skal i hovedsak skyldes nedgang i salgs- og gaveinntekter.

– Dette er også med i styrets vurdering om å tilpasse størrelsen på organisasjonen til økonomien, sier Woie som legger til at økonomien er sårbar både blant folk flest og i kirkesektoren og at Kabb må jobbe hardt med å sikre bedre rammebetingelser.

– De siste åra er Kabbs økonomi reddet av testamentariske gaver. Det er jo fint, men vi kan ikke budsjettere med arv, sier Woie til KPK.

Han har i forbindelse med flyttingen og en omfattende omlegging av arbeidet fått den vanskelige jobben med å nedbemanne, og tre ansatte er sagt opp. Antallet årsverk blir fra 1. august redusert med litt over to stillinger. Én full stilling i teknisk produksjon blir helt borte, mens en 80 prosents kontorstilling og en kvart rengjøringsstilling også forsvinner.

Landsstyret mener dette er et av flere nødvendige tiltak for å sikre Kabbs arbeid videre.

Millionsalg

Kabb har solgt eiendommen sin i Skogveien sentralt i Askim. Det var Kabb som selv reiste det 705 kvadratmeter store bygget som de flyttet inn i sommeren 1987. Organisasjonen etablerte seg imidlertid i byen alt på 1970-tallet.

Den nye eieren overtar 1. juli. Kabb vil foreløpig ikke ut med hvem de har solgt til, hva huset skal brukes til eller hva de har fått for det, men det er snakk om et betydelig millionbeløp.

Landsstyret har også vedtatt å selge feriestedet Casa Montana i Spania.

– Der får vi inn mellom 5 og 7 millioner kroner, opplyser generalsekretær Woie.

  – Disse salgene må vel bygge opp Kabbs egenkapital betraktelig?

– Ja, og det har vi hatt veldig lite av. Salgene gir oss en mulighet til å investere penger i arbeidet vårt, sier han samtidig som han medgir at kontorprisene i Oslo er betydelig høyere enn i Askim. I Kirkens Hus skal Kabb likevel bare disponere 112,5 kvadratmeter som er under ti prosent av arealet de har hatt i Askim.

Har tømt huset

De ansatte har den siste måneden tømt Kabb-huset og sortert ut alt som ikke skal med på flyttelasset til Oslo, blant annet tusenvis av gamle lydbånd og personsensitive dokumenter.

For den som lager radio og annet lydmateriale for blinde, svaksynte og andre med leseutfordringer, har det skjedd en teknisk omveltning på 40 år. Dermed har det stått mye brukbart, men nå avleggs utstyr på lager i lang tid. Dette blir nå kastet, solgt eller gitt bort.

– Mye av inventaret er fra 1987, da KABB-huset sto ferdig. Noe teknisk utstyr selger vi til entusiaster som vil ha gamle båndspillere. Mange av lydbåndene er kopier av lydbøker som forlengst er digitalisert og trygt plassert i Nasjonalbiblioteket, sier Woie og legger til at de tar vare på en god del gamle lydaviser, programmer som ble laget for målgruppa.

Meter på meter med musikk har hatt plass i Kabbs hyller, på LP-plater, kassetter og CDer. Heller ikke dette har de planer om å frakte med seg til Oslo.

Lydbåndene inneholder alle radioprogrammer Kabb har produsert gjennom årene.

Flyttingen innebærer også at Kabb ikke vil ha eget lydstudio lenger. I stedet vil de kjøpe slike tjenester, og det er inngått avtale med en tilbyder med moderne utstyr og fasiliteter som vil ta seg av innlesning av bøker, blader og aviser.

– Et veiskille

Generalsekretæren sier organisasjonen han leder, nå står ved et veiskille.

– Generalforsamlingen i 2019 og 2022 staket ut en ny kurs for å oppfylle formålsparagrafen vår. Landsstyret har de siste fem åra gjennomgått ulike sider ved organisasjonen, og nå kommer endringene, sier Woie.

Endringene innebærer at Kabb kommer nærmere sin brukere og medlemmer.

– Vi skal styrke kompetansen innen synstap og leseutfordringer så vi kan tilby mer rådgivning, støtte og tilrettelegging til målgruppene våre og bidra med kunnskap i et tettere samarbeid med alle deler av Kirke- og Kristen-Norge, sier Woie.

Mens drift av lydstudioer og teknisk kompetanse fases ut, skal kunnskapsbygging om sansetap og leseutfordringer bygges opp.

Landsstyret ønsker å investere for å styrke Kabbs posisjon som interesseorganisasjon slik at synshemmede og folk som sliter med å lese, får rett til å utøve sin tro og kan delta i kirkelivet på lik linje med andre. KPK

Tar ny periode som generalsekretær

Øyvind Woie (61) har vært generalsekretær i Kabb siden 2014. Nå fortsetter han i fem nye år.

Av Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no

Posisjonen som generalsekretær i Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (Kabb) er en åremålsstilling. Øyvind Woie, som tidligere var journalist, ble sist ansatt i denne stillingen for fem år siden. Han var også Kabbs generalsekretær i perioden 1990 til -96, men begynte å jobbe for organisasjonen allerede i 1984. Fra 1996 og i 16 år framover var han ansatt i Vårt Land, og han jobbet så i syv år i Stiftelsen Signo som gir tegnspråklig tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde.

Når han nå på nytt har inngått åremålsavtale med Kabb-styret, går han inn i sin tredje periode som leder for arbeidet. Når denne avtalen går ut, vil han ha en samlet fartstid på 22 år i Kabb og 16 år i toppjobben.

Woie har ledet en større omstillingsprosess Kabb er midt inne i og som blant annet innebærer at organisasjonen selger eiendommen sin i Askim og flytter til Oslo.

– Jeg har tro på at det trengs en organisasjon som dette, og derfor sier jeg ja til å fortsette som generalsekretær. Samtidig er det vemodig å være med på å avvikle aktiviteten i Kabb-huset i Askim i forbindelse med flyttingen. Jeg var med på å bygge dette huset, og Kabb har vært i Indre Østfold siden 1970-tallet. En av de ansatte har vært her i over 40 år, sier Woie som innser at det er trist for dem som mister jobben når staben nå slankes. Han mener likevel omleggingen på en nødvendig måte frigjør ressurser for Kabbs videre arbeid.

– Det var en forutsetning for at jeg gikk inn i et nytt åremål, at vi som ansatte følger intensjonen om at det er brukerne som skal styre Kabb, sier Woie som fyller 61 år dagen før nøklene overleveres i Askim. Med det går han nå ut på oppløpssiden i arbeidslivet. KPK