Magne Bjørndal KABB

Styreleder i KABB preker på NRK

Magne Bjørndal er prest, men han er også blind og styreleder i KABB. Langfredag preker han i Knarvik kirke i Nordhordland, og gudstjenesten overføres av NRK.

– Jeg har nesten hele livet vært i kirka på langfredag, enten som tilhører eller som prest. De lange tekstlesningene og salmene kan virke dystre, men det er likevel noe håpefullt i at Jesus led for vår skyld, sier Magne Bjørndal.
Han forteller at en slik gudstjeneste som skal på TV og radio må planlegges mye tidligere og grundigere enn gudstjenester vanligvis blir.

– Jeg prøver å være best mulig forberedt, og si noe som gir mening på de få minuttene jeg har til rådighet. Jeg er også mer enn ellers opptatt av hvordan jeg framstår, at jeg står i riktig posisjon, og så videre.

Bjørndal understreker at gudstjenesten i høyeste grad er et lagarbeid med tre prester og flere andre aktører som samarbeider tett.

Hva betyr det å formidle på NRK?
– Jeg vil tro at man når et annet publikum. Samtidig må vi innse at for svært mange mennesker i Norge er det kristne påskebudskapet så
fjernt at det er helt uaktuelt for dem å oppsøke et sted der det forkynnes, enten det skjer fysisk eller via radio eller tv.
– Uansett gleder jeg meg til dette, samtidig som jeg er ganske nervøs, sier Magne Bjørndal.

 Mimrer om korsvandring
– De fleste gudstjenestene jeg har hatt på langfredag har vært ganske ordinære, men da vi var i Mosjøen på nittitallet, prøvde vi oss noen år på korsvandring, etter mønster av tilsvarende arrangementer i Oslo. Vi bar et kors gjennom byen, og stoppet for eksempel utenfor lokalavisa, rådhuset eller en bedrift, og ba bønner som var aktuelle på disse stedene. Ett år hadde jeg ansvaret, og hadde ikke fått alt på plass. Jeg hadde ikke avtalt med noen som kunne bære korset. Jeg grep tak i den første og  beste, og spurte om han kunne gjøre det. Han sa ja, men ble nok litt forfjamset – kanskje omtrent som Simon fra Kyrene, som måtte bære Jesu kors. (jf Luk 23,26).