Fagstoff

Hva sier og gjør vi i møte med synshemmede?