Tilrettelegging

KABB hjelper dere å legge til rette for synshemmede og lesehemmede i menighets- og foreningsarbeid.
Her finner du blant annet våre veiledninger for trosopplæring: Se sammen, snakk sammen og «Synshemmet i menigheten.»