Høgsveen ved Hamar

Avsides med Jesus

Mobilen ligger avslått, konversasjonen er stilnet og sinnet er åpent. Hva skjer om vi skjermer oss for alle inntrykk som vi blir utsatt for i hverdagen?

En definisjon på retreat kan være; å tilbringe tid i et ytre rom av stillhet, slik at en kan høre både sin egen indre stemme og Guds. Seks av KABBs medlemmer og fire fra staben fikk delta på retreat i regi av Høgsveen Retreat- og Gjestegård 5. – 8. april. Blant annet fikk deltakerne oppleve tidebønner og undervisning i å lytte til tekster fra Bibelen på en litt annen måte, og ordet meditasjon fikk kanskje en ny betydning for noen.

Erling Sundbø på retreat på Høgsveen

Erling Sundbø

– Når en mediterer over en bibeltekst, er det ikke noe mer spesielt som skjer enn at en lar teksten tale, og man prøver å tilbringe tid sammen med Jesus. Vi er nok vant til at vi skal forstå eller motta lærdom fra tekstene i Bibelen. Her nærmer vi oss budskapet mer med undring og åpner for følelsene, sier Toril Slåttsveen Asp som driver Høgsveen Retreat- og Gjestegård sammen med ektemannen Ulf Asp.

– Dette synes jeg har vært en stor opplevelse. Jeg er glad for at jeg fikk tilbud om å reise på retreat tilrettelagt av KABB. Da er jeg i trygge hender, forteller Erling Sundbø som var deltaker på retreat for første gang.

– Jeg hadde hørt at en skulle være mye stille, slik at man får tid til å tenke over ting. Særlig har jeg opplevd det som befriende å ikke behøve å konversere med sidemannen under måltidene. Jeg er ikke akkurat flink med småprat. Jeg synes det har vært en fin balanse mellom tid for å være stille og tid for å prate. Noen timer midt på dagen har det vært vanlig samtale og sosiale aktiviteter.

– Å være i stillhet og lese og be, synes jeg ofte er vanskelig å få til i hverdagen. Jeg blir trøtt, jeg blir avledet, får lyst til å høre på nyhetene og se i avisen. Her har vi slått av mobiltelefonen og har ikke tilgang på radio og tv. Da ble jeg forbauset over hvor lenge jeg kunne sitte og konsentrere meg om Bibelen og bibelmeditasjon. Det var en god opplevelse. Jeg tror mange andre også kan ha glede av et retreat-opphold. Jeg vil virkelig anbefale det, avslutter Erling Sundbø.