Bilde av fellessang i kirke

Er du vår nye generalsekretær?

(Lydfil sist i artikkelen)

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) er en frivillig, tverrkirkelig og diakonal organisasjon. KABB ble startet og er ledet av syns- og lesehemmede, og arbeider for å fremme bedrede livsvilkår, likestilling og aktiv deltakelse i samfunn og menighetsliv.

KABB driver et omfattende servicetilbud i form av lydbibliotek med bøker og tidsskrifter, lydavis, podkastproduksjon og skreddersydde tiltak for synshemmede og lesehemmede. KABB tilbyr også kurs og arrangementer der synshemmede kan møte hverandre. Virksomheten formidler verdien av kristen tro.

KABB har 11 ansatte fordelt på 9 årsverk, og en omsetning på ca. 10 millioner kroner. Virksomheten er finansiert av private gaver og offentlige tilskudd. Kontor og produksjonslokaler ligger i Askim.

Er du vår nye generalsekretær?
KABB søker ny generalsekretær som kan lede utviklingen av organisasjonen i samarbeid med engasjerte og kompetente medarbeidere. Organisasjonen er i vekst, og viktige mål framover vil være å utvide det diakonale arbeidet, motvirke ekskludering av synshemmede og lesehemmede i menigheter og organisasjoner, og øke antall medlemmer og givere.
Generalsekretæren har den daglige ledelsen og det overordnede ansvaret for virksomheten, og skal videreutvikle relasjoner til organisasjoner, politikere, offentlige organer, kirke- og kristenliv. Generalsekretæren bidrar naturligvis aktivt i KABB sine ulike arrangementer.

Kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra personalledelse og omstillingsprosesser
  • Evner å kommunisere og bygge relasjoner
  • Kompetanse i økonomistyring
  • Utpregede samarbeidsevner med vilje til å ta i et tak der det behøves
  • Kunnskap om norsk kirke- og kristenliv
  • Høyere utdanning

 

Vi vil legge stor vekt på personlige egenskaper.
Søkere må identifisere seg med vårt kristne verdigrunnlag.
Personer med nedsatt funksjonsevne, som ellers fyller kravene, oppfordres til å søke.

Generalsekretæren ansettes på åremål for en periode på fem år, med mulighet for forlengelse. Lønn og tiltredelse etter avtale.

Mer om KABB finner du på www.kabb.no.
For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte kommunikasjonsrådgiver Frank Tangen, tlf. 405 95 546 eller fungerende generalsekretær Inger Slang, tlf. 909 18 858
Søknad med cv sendes kabb@kabb.no innen 25. mars 2019.

Klikk på lydfilen under for å høre stillingsannonsen opplest.