Jeg har funnet en skattkiste!

Anna Hjartsjø (75) har vært KABB-medlem i mange år. Hun lytter gjerne på KABBs lydavis og låner lydbøker i KABBs lydbibliotek. Nå har hun oppdaget fordelene ved å lytte til programmer på KABBs nettside.

KABB jobber kontinuerlig med å forbedre tilbudet til blinde og svaksynte. Med dagens digitale hjelpemidler kan det synes som om alt er tilgjengelig for synshemmede, og at det blir mindre og mindre behov for tradisjonelle lydaviser og CD-er tilsendt i posten. En viktig nisje for KABB er derfor å gjøre bibelundervisning og tidlige innspillinger fra vårt arkiv tilgjengelig på internett. Fordelen er at her kan alle interesserte få del i opptakene, ikke bare blinde og svaksynte.

– Jeg hørte nylig en bibeltime på KABBmagasinet, en bibeltime av en mann med en kanskje litt underlig, gammeldags stemme. Men innholdet og essensen grep meg med en gang, dette var mat for min sjel – jeg følte en slik god mettelse, forteller Anna Hjartsjø fra Sarpsborg.

Bibeltimen hun hadde lyttet til var en innspilling av Øivind Andersen. Han var blind bibelskolelærer, og KABB har publisert hans undervisning om sjelesorg som en rekke podkaster på våre nettsider.

Anna Hjartsjø forteller at i en telefonsamtale med KABB, fikk hun veiledning i hvordan man kan finne gode podkaster på kabb.no.

-Der fant jeg mange gamle, men dyrebare arkivopptak som jeg har hørt på. Øivind Andersen har utrolig mye verdifullt i sitt forrådskammer. Jeg har i tillegg lyttet litt på Fredrik Wisløff, som også er veldig bra. Jeg vil sende en stor takk til KABB-staben som har publisert dette stoffet. Selv om de gamle tros-heltene har stilnet, så taler de fortsatt etter sin død, sier Anna Hjartsjø.

 

Lytt til KABB Gull her