– Jeg liker å snakke med folk om det de kan gjøre noe med

-Det meste i livet har vi ikke kontroll på. Vi får ikke velge foreldre selv eller hvilke sykdommer vi får, men holdningen vi har til hendelser i livet, den kan vi påvirke.

Ingvard Wilhelmsen (71) er psykiater og professor emeritus. Han driver hypokonderklinikk i Bergen. Gjennom en lang karrière har han gitt gode råd til mennesker som bekymrer seg – ofte uten grunn. I KABBs webinar snakket han til syns- og lesehemmede om både bekymringer, ekte problemer og tenkte problemer.

-Ekte problemer kan en få hjelp til, sier han. Han advarer mot å dvele for mye ved såkalte tenkte problemer. Det er ikke bra for oss å bli værende i en ødeleggende bekymring eller selvmedlidenhet.

-Det eneste jeg mener vi kan ta 100% kontroll på er våre holdninger. Hvordan vi forholder oss til våre problemer og sykdommer. Du kan endre holdning selv, og det er viktigere at en holdning er nyttig enn at den er sann, sier Wilhelmsen.

Kollektiv øvelse

– Koronasituasjonen er en kollektiv øvelse i å tåle usikkerhet. Ikke bare i Norge men i hele verden. Men husk at vi ikke hadde særlig kontroll på situasjonen før heller. Det skjedde masse før koronakrisen som lå totalt utenfor vår kontroll. Vi har ikke hatt den kontrollen vi trodde vi hadde, sier Wilhelmsen. Han framholder at det er normalt og menneskelig med bekymringer i en pandemisituasjon.  Fra sitt arbeid på hypokonderklinikken kan han fortelle om friske mennesker som har generell helse-angst og om hvordan noen bekymrer seg for å få enkelte sykdommer.

-Angst bør være forbeholdt det som er ekte farlig, sier han.

Premisser

-Det å ha godt syn er ingen garanti for å ha et godt og rikt liv. På samme måte er det heller ingen garanti for et mindre bra liv å se dårlig, sier Wilhelmsen. Han peker på premisser som ligger til grunn for hvordan enkeltpersoner opplever tilværelsen. Han understreker at mennesker er svært forskjellige og reagerer ulikt. Synshemmede er forskjellige på samme måte som alle andre er forskjellige. Selv har han en funksjonsnedsettelse som gjør at han har vondt for å gå og bruker stokk.

-Min holdning til dette er at jeg går turer og holder meg i form. Sover nok og spiser bra, da har jeg det beste utgangspunkt om jeg for eksempel skulle få andre sykdommer, sier han.

Stor aktivitet på nett

Ettersom en del av KABBs planlagte arrangementer denne våren ble avlyst på grunn av koronasituasjonen, bestemte organisasjonen seg for å snu seg raskt og arrangere aktiviteter på nett i stedet for fysiske treff. Med midler fra Stiftelsen DAM ble webinaret med Wilhelmsen en realitet. Plassene på nett-foredraget var fylt til trengsel. Det var dessverre mange som ikke kom inn på de 500 plassene som var til rådighet. For KABB var det overveldende å se hvor enormt arrangementet spredte seg på Facebook, og at over 30 600 personer trykket «liker» eller «skal» på arrangementet. KABB så seg nødt til å manuelt sluse inn synshemmede til nettmøtet slik at ikke kun de aller raskeste skulle få tilgang til webinaret.