Samfunnet åpner – men ikke for alle?

Synstolking: Bildet viser to synshemmede med førerhund som håndhilses av en kirkevert. Men slik er det jo ikke?

 

KABB inviterer til nettmøte for synshemmede og andre med funksjonsnedsettelser:
Onsdag 3. juni kl. 20:
Samfunnet åpner – men ikke for alle?

Nå er det tillatt med arrangementer og gudstjenester for et begrenset antall mennesker, og med mange regler – blant annet om avstand. KABB samarbeider med Kirkerådet om hvordan dette skal løses for mennesker med assistansebehov. I dette møtet rapporterer vi om denne dialogen, og vil gjerne ha innspill om hvordan forholdene nå oppleves – i kirkesamfunnene og ellers i samfunnet.

Vi har med oss Sølvi Marie Risøy. Hun er selv blind, og førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Hun underviser vernepleierstudenter og forsker innen funksjonshemmingsfeltet. Hun mener synshemmede og andre funksjonshemmede i Norge er altfor lite opprørske.

På dette møtet vil vi også be om innspill om temaer for videre nettmøter og kurs. KABB kommer til å satse videre på slike tilbud – også etter koronatiden.

Du deltar i dette nettmøtet ved å trykke på denne linken:
https://us02web.zoom.us/j/86876215296