Magne Bjørndal, Kari Undeland

KABB til Etiopia

I august reiser styreleder Magne Bjørndal og redaktør Kari Undeland til Addis Abeba. – Vi vil møte mennesker og utveksle erfaringer!

KABB støtter  prosjekter for synshemmede i Etiopia og det er viktig å møte menneskene som er en del av dette arbeidet. Representantene for KABB er invitert til å feire 25-års jubileum i den etiopiske, kristne organisasjonen for blinde og svaksynte; Bartemious Christian Assosiation (BCA). Reisen er et samarbeid med Syskonbandet som er den organisasjonen som tilsvarer KABB i Sverige.

BCA har virksomhet tre steder i Etiopia og teller minst 700 medlemmer, kanskje flere.

Enar Olsson i Syskonbandet forteller at de fleste medlemmene i BCA er aktive i den lutherske kirken Mekane Yesus, og mange av dem er med i kor.

– I Addis Abeba har de et lite kontor, og i Sebeta ikke langt fra Addis Abeba, er det et større senter der det drives arbeid for synshemmede. Vi skal også besøke byen Hawassa noe lenger sør i landet, forteller Olsson.

Aksjon for hvite stokker

KABBs representanter har organisert en innsamlingsaksjon på facebook for å skaffe penger til hvite stokker.

– Vi vil ha med oss hvite stokker, også kalt «blindestokker», og andre hjelpemidler som det kan være vanskelig for de lokale å få tak i. Ledelsen i BCA har spesielt nevnt at slike hjelpemidler er svært kjærkomne gaver, sier Kari Undeland.

– Jeg tror oppholdet blir spennende og ærerikt, og vi håper å skape stort engasjement for dette arbeidet når vi kommer tilbake, legger hun til.

Etiopia er antatt å være det landet i verden som har flest synshemmede per innbygger. Trolig er omkring 1,6 prosent av befolkningen blinde, og 3,7 prosent regnes som sterkt svaksynte. Tallene er noe lavere i byene, og kvinner er oftere rammet enn menn. Helsemyndighetene samarbeider med flere organisasjoner for å begrense sykdommer knyttet til syn. Det fokuseres særlig på katarakt-operasjoner (grå stær) og å få kontroll på trakom, som er en alvorlig øyesykdom forårsaket av infeksjon.

Støtt aksjonen «Gi en blindestokk» her.