– Jeg har savnet et miljø som KABB

Jan Oskar Butterud (58) angrer ikke på at han meldte seg på KABBs skrivekurs i Spania. Der fikk han møte andre som også er opptatt av tro og skriving.

Jan Oskar Butterud fra Kvelde er kristen og funksjonshemmet. Han har ofte tenkt at det ville vært fint å treffe noen i samme situasjon som han selv å dele erfaringer med.

Han er takknemlig for å låne lydbøker i KABBs lydbibliotek. Det kan han nemlig gjøre selv om han ikke er blind eller svaksynt. KABBs lydbibliotek er også tilgjengelig for personer med andre funksjonsnedsettelser. Men for Butterud er det aller viktigste at KABB kan tilby møteplasser mellom mennesker.

– Jeg har savnet et skrivende, intellektuelt og kristent miljø for funksjonshemmede. Dette synes jeg KABB kan tilby. Jeg glad jeg fikk deltatt på skrivekurset i Spania og er svært fornøyd med oppholdet. Her fikk jeg treffe mennesker med ganske forskjellige ståsted, men likevel kunne vi forstå hverandre og gi interessante tilbakemeldinger og refleksjoner knyttet til tekster.

Butterud har en funksjonshemming med lammelser som medfører at det kan være vanskelig å holde en bok. Derfor setter han pris på å kunne bruke ordningen i KABBs lydbibliotek der personer med nedsatt funksjonsevne kan låne lydbøker.

Butterud forteller at han er en ivrig skribent. Han skriver både skjønnlitterære tekster, kronikker og debattinnlegg.

– Jeg brenner særlig for at flere gode kristne romaner må bli gitt ut, sier han.

Hva legger du i begrepet kristen roman?

– En bok som har en ytre handling der en opplever relasjoner mellom karakterene, men som avspeiler kristen tro gjennom det som formidles. De kristne forlagene må tørre å satse på norsk, kristen skjønnlitteratur, sier Butterud.