Lytte til lydfil

KABBmagasinet som lydfil i biblioteket

Lånere kan få KABBmagasinet som lydfil, rett i MappaMi.

– Nå er KABBs lydavis KABBmagasinet tilgjengelig i MappaMi. Det betyr at om du er låner i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) eller KABBs lydbibliotek, kan du selv bestille og abonnere på KABBmagasinet via løsningen MappaMi som finnes i vår bibliotektjeneste.  Selvsagt er det mange som ønsker lydavisen til KABB på CD slik de alltid har fått den, men vi har også mange brukere som ønsker nedlastbare lydfiler lett tilgjengelig, sier Kjetil Hærås teknisk driftssekretær i KABB.

De som har DAISY-spiller kan også få lydfilene direkte til denne, slik får de faktisk tilgang til stoffet før CD-en kommer i posten. Man finner også KABBmagasinet i appen Lydhør. Disse nedlastbare utgavene er imidlertid uten musikk på grunn av opphavsrettigheter.

For å finne KABBmagasinet, må en være innlogget i biblioteket, og søke opp «KABBmagasinet», deretter kan en velge for eksempel «abonnere», eller en kan velge å få tilsendt magasinet på CD.

MappaMi er et web-basert program knyttet til den utlånsmodulen som norske bibliotek bruker. Her kan lånerne holde oversikten over egne lån, reservere materiale direkte i systemet og låne lydfiler etter eget ønske. Mange blinde og svaksynte er fortrolige med dette systemet, og KABB er svært glade for å kunne tilby vår lydavis her. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre tilbudet vårt, og senere håper vi å kunne legge ut flere innlesninger av også andre publikasjoner.