-Kan jeg få lov til å låne flere bøker?

Telefonen ringer hos KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte.

– Har jeg kommet til lydbiblioteket?

– Ja, hva kan jeg hjelpe deg med?

– Jeg vil gjerne låne mange flere bøker, er det mulig?

 

Damen som ringer til KABB heter Bergitte Hovland (93) og bor på Fitjar. Hun forteller at hun er storforbruker av lydbøker og setter stor pris på bøkene fra KABB.

– Jeg har savnet å ha nok lydbøker. Tror du det er mulighet til å få så mange som fire bøker på CD tilsendt månedlig? Jeg synes de er så gode, sier Bergitte.

 

I KABBs lydbibliotek finner man både romaner, dikt, biografier, misjonsbøker eller andre oppbyggelige bøker som andaktsbøker. Den som ønsker å bli låner, kan enten få lydbøkene tilsendt på CD eller laste ned lydfiler selv via appen «Lydhør». Tilbudet gis til personer med synshemming, dysleksi eller andre som har vansker med å lese vanlige bøker.

– Jeg tror jeg holder meg til romaner, for det er litt lettere lesestoff, sier Bergitte etter å ha tenkt seg om litt.

– Nå gleder jeg meg til å motta lydbøkene, ha en velsignet god dag videre!

 

Mange telefoner

– Jeg har opplevd en del slike telefoner i det siste. Folk ringer inn og vil ha flere bøker, og det er veldig hyggelig forteller Kjetil Hærås. Han er en av dem som tar telefonen når noen henvender seg til KABB. KABBs utlånstall er økende og i 2018 hadde KABBs lydbibliotek over 20 000 utlån.

– Blinde og svaksynte er kjempeflinke til å låne og lytte til lydbøker. Bergitte låner 48 bøker i året fra vårt lydbibliotek, i tillegg låner hun like mange frå Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek, det blir 96 bøker i året! Da tenker jeg med meg selv; hvor ofte løper jeg til folkebiblioteket og låner bøker? Jeg har kanskje lånt 3 bøker i fjor og alle de var bøker jeg trengte i jobben, sier Kjetil Hærås.

Det viser seg gang på gang at KABBs lydbibliotek er kjærkomment, og det er viktig at det blir tilrettelagt kristne bøker for det er stor etterspørsel. Og det er ingen andre aktører i Norge som leser inn kristen litteratur. I fjor høst ville Regjeringen kutte støtten til biblioteket over statsbudsjettet. Løsningen kom etter lobbyvirksomhet og god hjelp fra politikere som var enige med KABB om at lydbiblioteket er et tilbud det er viktig å opprettholde.

– Jeg vet ikke om noen annen gruppe som leser så mye som synshemmede, sier Kjetil Hærås

Knappe midler

KABB tilrettelegger mellom 100 til 150 lydbøker i året. Det blir gitt ut ca 15 organisasjonsblader og seks menighetsblader i lydversjon.

-Vi skulle gjerne laget flere menighetsblader på lyd, men penger setter en stopper for hva vi kan klare å få til. Likevel er vi stolte av det vi produserer med knappe midler og at vi kan opprettholde et tilbud som blir mer og mer etterspurt. Vi vet at dette tilbudet er godt likt og blir brukt. Jeg håper at KABBs lydbibliotek blir fredet og kan fortsette å vokse. Det er fantastisk å se at tilbudet blir brukt, avslutter Hærås.