Kjemper for likestilling og retten til trosutøvelse

Klar for høring. Fra venstre Frank Tangen, Ranveig Bredesen og Hege Finnset Eidsæter.

-Vi er ressurssterke mennesker som ønsker å bidra i kirken og samfunnet. Denne saken handler om respekt og likestilling, sa Ranveig Bredesen da KABB deltok på høring i Stortinget mandag.

Regjeringen vil fjerne hele statstilskuddet til KABBs lydbibliotek i neste års budsjett. Dersom forslaget ikke blir endret, innebære det at bibliotektilbudet forsvinner, etter 45 år med produksjon av kristen litteratur for syns- og lesehemmede.
Nå om dagen foregår det budsjetthøringer i Stortinget, og mandag stilte Ranveig Bredesen og Hege Finnset Eidsæter opp i kulturkomiteen for å legge fram KABBs sak sammen med kommunikasjonsrådgiver i KABB, Frank Tangen.

Ranveig Bredesen, som er utdannet diakon og sitter i KABBs landsstyre, innledet med å understreke spennvidden i KABBs litteraturtilbud, fra tradisjonell kristen litteratur til bøker om verdispørsmål og debattbøker. Som eksempel på det siste nevnte hun Knut Arild Hareides bok, som allerede få dager etter utgivelsen var tilgjengelig som lydbok for syns- og lesehemmede.

-Jeg er kristen og med i menighetsarbeid. KABB gir meg tilgang på litteratur som gjør at jeg kan fordype meg i troen min, og delta i det de andre snakker om og diskuterer, sa Hege Finnset Eidsæter. For meg handler dette om min rett til trosutøvelse.

Eidsæter understreket også at det samlede tilbudet til synshemmede i Norge blir enda dårligere uten KABBs lydbibliotek.
– 90 prosent av alle bøker som utgis i Norge er utilgjengelige for oss som ikke ser. Vi har ikke samme mulighet som dere til å låne på et vanlig bibliotek eller kjøpe bøker i bokhandelen.

– Hvordan ville dere oppleve det om staten skulle ha monopol på å bestemme hvilke bøker dere får lese, spurte Ranveig Bredesen henvendt til komiteen, og avsluttet:
– Vi kunne ha appellert om at dere må støtte svake grupper. De finnes absolutt i KABB, mennesker med store tilleggshandikap og psykiske problemer. Men mange, som oss, er mennesker som ønsker å utfolde oss og bidra i samfunnet og kirken. Dette handler om likestilling, respekt og retten til å utøve troen vår.

Kulturbudsjettet, som KABB har fått sine bevilgninger fra, blir vedtatt i Stortinget 10. desember.