Kunstnerkirke blir synstolket

Holmsbu kirke er full av visuelle inntrykk. Kan den gjøres tilgjengelig for folk med nedsatt syn?
(Foto: Morten Arnesen)


Holmsbu kirke i søndre Asker inneholder verker av 20 sentrale norske kunstnere. Kirken er en visuell opplevelse – som for første gang er tilgjengelig for blinde og svaksynte.

– Så vidt vi vet, er det første gang noe slikt blir gjort i en norsk kirke, sier Frank Tangen, som er omviser i kunstnerkirken. – Vi ønsker å gjøre det som skjer i denne kirken universelt utformet, og dette er det første skrittet. Nå forteller også seende gjester i kirken at synstolkingen gir dem en bedre opplevelse av det de ser.

Kunstnernes gave
Holmsbu var tilholdssted for en kunstnerkoloni gjennom 50 år på 1900-tallet. Hver sommer møttes noen av landets aller fremste kunstnere med sine familier i det lille stedet ved Drammensfjorden, og det oppstod tette bånd mellom kunstnerne og lokalbefolkningen. Da kirken skulle pusses opp i 1954, tok Henrik Sørensen initiativet til at kunstnerne skulle utsmykke kirken som en gave til lokalbefolkningen. Dermed ble kirken fylt av kunst på alle ledige flater. Kirken har lenge vært en turistattraksjon, og i år arrangeres det hver søndag en kombinasjon av kunstomvisning og gjesteartister som gir sine tolkninger av motivene i kirken.

– Å få med seg detaljene i bildene vi viser, krever godt syn, sier Frank Tangen. – Når vi vet at 360 000 nordmenn har en synshemming, og at spesielt mange eldre opplever synstap, ble det naturlig å tenke hvordan vi kan legge til rette for at flere kan få en opplevelse av kunstverkene.

Umerkelig synstolking
Synstolkingen innebærer at omviseren legger inn en beskrivelse av bildene som en del av sin framføring. For å utarbeide dette, har kirken fått hjelp av en erfaren synstolk, som vanligvis jobber med synstolking av serier og filmer for NRK.

Sarina Nachtnebel baserte seg på foto av verkene, og forteller om sin framgangsmåte:
– Jeg sørget for å vite litt om kunstnerne og deres bakgrunn. I arbeidet med de enkelte bildene skrev jeg «rammeverket» først, og gikk inn på detaljene etter hvert. Et bilde kan ha mange detaljer, så det gjelder å finne ut hva som er viktigst å få formidlet – slik at det ikke blir en kjedelig oppramsing. Jeg hadde i bakhodet at dette skulle fortelles til et publikum hvor ikke alle hadde behov for synstolking, så jeg forsøkte å skrive slik at det nokså sømløst og umerkelig kunne innlemmes i den vanlige omvisningen.
-Når jeg synstolker forsøker jeg alltid å bruke et muntlig og enkelt språk, det skal ikke være for omstendelig, da blir det tungt å høre på. I tillegg gjelder det å forsøke å beskrive det jeg faktisk ser, uten å fortolke det.

Hun sier også:

-Det var et spennende prosjekt å jobbe med, litt annerledes enn det jeg vanligvis gjør, som er å synstolke TV serier og filmer.

– Samarbeidet med Sarina har gitt oss et resultat vi kan bruke selv og tilpasse ulike formål, sier Frank Tangen. – Vi trenger ikke ha en synstolk til stede, slik man må for å tilby tegnspråktolking – noe vi forresten også gjør.

Universelt utformet kirke?
I Holmsbu kirke synstolkes det i sommer enten arrangørene vet om synshemmede publikummere eller ikke. Programmet for hvert arrangement foreligger også alltid i punktskrift.
– Vi tenker på det som et prinsipp, sier Frank Tangen. – Alle skal kunne komme innom en kirke og regne med at det som skjer er universelt utformet uten å måtte varsle på forhånd. Vi vet det er langt dit, men tror vi har bevist at det faktisk er mulig.
Mange tror kravet om universell utforming er løst med en rullestolrampe og et handicaptoalett. Slik er det ikke – også det som faktisk skjer i kirkerommet må være tilgjengelig for alle.
– Det mest interessante er alle tilbakemeldingene vi har fått fra fullt seende som sier at synstolkingen hjalp dem å se detaljer i kunsten de ellers ikke ville fått med seg. Tilretteleggingen for synshemmede beriker opplevelsen for alle.

Disse artistene opptrer sammen med Frank Tangen i synstolkede arrangementer de neste ukene:
Søndag 1. august kl. 14 Wolfgang Plagge – pianist
Søndag 8. august kl. 14 Fredrik Høyer – slampoet
Søndag 15. august kl. 14 Helga Samset – forteller

Plassreservasjon anbefales, og kan gjøres på www.tikkio.com for en femtilapp.