Når livet må bygges på nytt

Noen enkle menneskemøter i en podkastserie fra KABB har fått mye oppmerksomhet på forsommeren.

Å miste synet er en av de største livskrisene et menneske kan oppleve. Mange funksjoner må læres på nytt, og du kan oppleve at du ikke lenger blir regnet med som et menneske som kan bidra til fellesskapet.

Å bli født blind, eller med dårlig syn, medfører ofte et liv i utenforskap. Synshemmede barn mobbes på skolen, blinde og svaksynte ungdommer opplever at de ikke strekker til i møtet med kravene samfunnet stiller eller de uoppnåelige kravene til perfeksjon i ungdomsmiljøene.

Dette er en virkelighet vi i KABB møter hver dag. Men les innledningen min en gang til: Dette handler ikke bare om mennesker som mister synet eller blir født med andre forutsetninger enn flertallet.

Ingen av oss kommer gjennom livet uten å oppleve store tap. Alle mister vi mennesker som står oss nær, de fleste blir rammet av sykdom og svekkelse med alderen. Nesten ingen av oss når opp til kravene vi stiller til oss selv.

Dette var noe av bakgrunnen da vi bestemte oss for å lage en serie podkaster om «å LEVE med tap». Der møter vi mennesker som deler sine opplevelser og snakker med hverandre om hvordan de kom seg videre da livet var snudd opp ned.
Det handler ikke bare om synstap, men også om å miste barn og foreldre, eller å bli gammel. I møtene med hverandre ser de at situasjonene var forskjellige, måten å takle det var ulik – men kampen for å finne ny mening og mestring deler de.

Det er ingen skjønnmaling eller mirakelhistorier i disse programmene. Deltakerne er nådeløst ærlige om tvil, kamp og smerte. De har ikke mestret alt, men de kan fortelle historier om å bygge nye liv og ny mening.

Så langt har ikke alle kommet. Mange er på vei inn i mørket, eller har levet der lenge. Derfor synes vi det er viktig å formidle fortellinger om håp.

Inger Slang
Fungerende generalsekretær

Lytt til aktuelle podkaster fra KABB