Tap og innlevelse

Kari Halstensen portrett

Kari Halstensen, psykolog ved Modum Bad.

Av: Kari Halstensen psykolog ved Modum Bad, medvirkende i KABBs podkastprosjekt å LEVE med tap.

De fleste mennesker opplever at håp og drømmer går i stykker slik at bitter skuffelse, dyp sorg eller skamfullt nederlag for en stund blir det eneste de kan føle. Det er imidlertid bare noen som rammes av at bærebjelkene i livet bryter sammen, og det blir så mørkt at troen på lyset blir borte.

De aller fleste vet hvordan det er når kroppen blir syk eller skadet, men bare noen vet hvordan det er når en funksjon blir borte for alltid.

Ligger all mulighet til innlevelse i det å selv ha erfart det den andre går gjennom? Noen ganger føles det sånn. Samtidig tror jeg vi forminsker vår menneskelighet hvis vi tror at bare den som har levd et liv som ligner mitt kan forstå.

Mennesker har både et hode og et hjerte. Vi kan tenke, og vi kan føle. Det stopper imidlertid ikke der. Vi kan også tenke om det vi føler – og vi kan føle det vi tenker. Tanke og følelse påvirker hverandre. Tanken kan fylle følelser med innhold, og følelsene kan inspirere tankene til å åpne seg for nye perspektiver og nyanser. Det stopper heller ikke her. Vi kan i tillegg vite både at vi vet noe og at vi ikke vet noe. Dessuten kan vi vite at verden vi lever i er alt for stor og kompleks til at vi kan ane hvor mye vi ikke vet.

Gjennom livet lærer vi at det hele tiden kan dukke opp ny kunnskap eller ny innsikt i gammel kunnskap på en slik måte at vi må endre det vi tenker og tror og forventer av oss selv og av andre. Alt dette er menneskelige egenskaper som kan trenes opp og brukes. Ved å la tanker og følelser være i god kontakt med hverandre øver vi opp evnen til å ta flere ulike perspektiver på det vi opplever. Dette gir oss muligheten til å tenke og føle oss inn i hverandres liv, samtidig som vi hele tiden vet at vi ikke kan vite hvordan det er. Denne egenskapen er verdifull, fordi den bærer i seg et så stort potensiale for at mennesker kan ta imot hverandre med mer av den genuine varmen og forståelsen vi alle trenger.

Det er mulig å trene opp samarbeidet mellom tanke og følelse, slik at vi forstår oss selv og andre bedre. Det er også mulig å fortelle om hvem vi er og hva vi har opplevd på en slik måte at det åpner opp nye perspektiver hos menneskene rundt oss. Vi kan både ta inn signaler og sende ut signaler. Mennesker kan møtes på tvers av livserfaringer, hvis de vil og våger. Vi kan leve oss inn i hverandres glede og sorg. Og vi kan bruke bredden og dybden i innlevelsesevnen vår i møte med et tap vi ikke selv har erfart.

En bit av livets mening ligger kanskje i å berøre og å bli berørt.

 

 

Lytt til KABBs podkast å LEVE med tap, Vendepunktet