En nettbrett står i en kirke på skjermen ser vi en salme

Tester tilrettelegging i alle formater på kirkemøtet

KABB vil lage salmebok for alle. Kirkemøtets åpningsgudstjeneste er første test på en av løsningene. En mobilapp kan gi kirkegjengere med leseutfordringer tilgang på gudstjenesteprogram og salmer når de går inn kirkedøra. 

Folk som ikke ser eller har lesevansker har ikke ei tilgjengelig salmebok i dag. Som kirkegjengere må de som regel ha medbragt tilrettelagt salmebok, problemet er bare at punktskriftboka krever ei trillebår og det finnes ingen salmebøker for svaksynte, eller sang og salmeglade dyslektikere.

– Det er diskriminering. Folk stenges ute fra å kunne delta i gudstjenester, kirkelige handlinger og kulturaktiviteter, sier generalsekretær Øyvind Woie.

I samarbeid med Vitec Agrando tilrettelegger KABB Kirkemøtets åpningsgudstjeneste for synshemmede og folk med leseutfordringer.

En app for alle

Alle som kommer til åpningsgudstjenesten på kirkemøtet klokken 13, fredag 4. august i Vår Frues kirke i Trondheim, kan lese gudstjenesteagendaen på sin mobil eller nettbrett. Vitec Agrando har utviklet appen «I kirken». I løpet av sommeren har prosjektleder for «Salmebok for alle» Solveig Maria Oma i samarbeid med Dagfinn Skogøy sett på ulike tilpasninger og justeringer i appen. Fremdeles er det et stykke vei frem, men løsningen ser lovende ut og kan gjøre det lettere for folk med syns- og leseutfordringer å delta aktivt i gudstjenestelivet.

– Nå kan det bli likt for alle. Folk i vår målgruppe kan lese innholdet med en digital skjermleser som gjør om bokstavene til punktstkrift eller lyd. Teksten kan forstørres og lese med ulik fargebakgrunn. Men fremdeles trenger noen papir derfor har vi selvsagt også laget punkt- og storskriftversjoner som skal legges ut i Vår Frues kirke, forklarer Woie.

Her finner du appen for Android – klikk her

Her finner appen for Apple – klikk her

Dersom du åpner appen vil du oppdage at den er tom hvis ikke «din kirke» har lagt ut innhold. Appen er en del av Vitec Agrandos «labORA-pakke»

Finner din gudstjeneste

Appen er enkel å laste ned og enkel å bruke. Den er lokasjonsbasert. Alt program og innhold som er en del av den gudstjenesten du skal til, blir tilgjengelig når du nærmer deg og kommer inn i kirken.

«I kirken» er gratis og kan brukes som alternativ til storskjerm, gir støtte til menighetsmedlemmer som har nedsatt hørsel eller syn. Den gjør det letter å følge med i liturgien og sparer menigheten for papir og kopieringsarbeid.

– «I kirken» er en app som kan fungere veldig bra for å løse en del av problemet. Det eneste menighetens gudstjeneste-ansvarlige trenger å gjør er å legge inn programmet til søndagens gudstjeneste. Resten fikser appen. Men det er utviklingskostnader knyttet det å tilpasse appen til synshemmede og personer med lesevansker, og appen er bare en del av løsningen for ei ny salmebok. Nå ber vi kirkemøtet om penger til å lage ei salmebok som er tilrettelagt slik at alle kan få være med i sangen, sier Woie.