Ap sier JA til KABB

Arbeiderpartiets alternativ til statsbudsjett for neste år bevilger 3,3 millioner til KABB. Lydbiblioteket opprettholdes om Arbeiderpartiet får det som de ønsker.

 I dag legger Ap fram sitt budsjettforslag, i den forbindelse gjestet stortingsrepresentant Kari Henriksen KABB.

– Jeg er imponert over den viktige jobben dere gjør i KABB. Her er det ikke bare et lydbibliotek, men organisasjon som kjenner brukerne sine og legger vekt på å fylle et behov, sier Kari Henriksen som sitter i familie- kulturkomiteen.

Hun startet dagen sin på kontoret til KABB i Askim med frokost og omvisning. Med seg hadde hun ordførerkandidat i Indre Østfold Arbeiderparti Kathrine Hestø Hansen.

Samfunn og arbeidsliv

– Det er viktig at alle har rett til å utøve sin tro, og ja, egentlig koker det ned til at alle skal ha like muligheter til å lese en bok, sier stortingsrepresentanten og understreker at i tillegg til trosperspektivet, er et variert lydboktilbud til synshemmede med på å gi de av oss med slike utfordringer mulighet til å delta aktivt i samfunnsdebatt og arbeidsliv.

KABBs brukere kan fortelle at lydbøkene ikke bare er til glede for lytterne som atspredelse, men at kristen litteratur fra KABB er helt nødvendig i yrkesutøvelsen til for eksempel blinde og svaksynte diakoner, kateketer og andre kirkelig ansatte.

Initiativ fra Ap

– Vi er svært takknemlige og glade over at Arbeiderpartiet ønsker å sette seg så grundig inn i saken vår. Det er spesielt hyggelig at de har tatt selvstendig initiativ til å sette vår sak på dagsorden, sier generalsekretær Ingvar Nevland.

Kari Henriksen på sin side synes det er verdifullt å bli kjent med KABB som organisasjon.

-Når en kjenner menneskene, er det lettere å forholde seg til arbeidet og tilbudet som drives her og ikke bare tenke brukerne som en «svak gruppe,» det uttrykket liker jeg ikke, sier Henriksen.

– Vi krysser fingrene for KABB, avslutter hun.