Bibelen bestselger i lydbokformat

Skrevet av Stein Gudvangen, Kristelig Pressekontor

Joggeren som svetter forbi deg i parken med en plugg i hvert øre, lytter kanskje til Bibelen, for stadig flere «leser» kristne bøker ved å lytte til dem, viser statistikken.

KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte har lagt fram sine utlåns- og salgstall for 2018, og på lydbokstatistikken er det «Bøkenes bok» som topper suverent.

– Bibelen er den avgjorte bestselgeren vår, sier kommunikasjonsrådgiver Frank Tangen i KABB til Kristelig Pressekontor.

Tusenvis av nedlastinger

Lydbibelen er en innlesning av Bibelselskapets 2011-oversettelse, foretatt i KABBs studio i Askim. Denne bibelutgaven kan lastes ned via strømmetjenesten Storytel, og i 2018 skjedde dette hele 7.143 ganger. Trenden er bare blitt forsterket så langt i 2019.

Dette er et antall som langt overstiger KABBs vanlige kundekrets, som i hovedsak er blinde og svaksynte og personer med ulike former for lesevansker.

Storytel tilbyr ikke hele Bibelen for nedlasting i ett jafs, men alle delene hver for seg. Nedlastingstallet kan derfor ikke sammenlignes direkte med statistikken for salg av bibler på papir. Likevel gir det en klar indikasjon på Bibelens popularitet.

Effektiv produksjon

I forbindelse med fjorårets statsbudsjett oppsto det usikkerhet om finansieringen av KABBs lydbokproduksjon. Regjeringen foreslo å kutte 3,3 millioner kroner til denne virksomheten, noe som ville vært katastrofalt. Men bevilgningen ble berget i budsjettprosessen, og siden da har produksjonen av lydbøker gått mer effektivt enn noen gang. Statistikken viser en klar stigning både i produksjon og bruk av KABBs tjenester.

I 2016 ble det produsert 82 lydbøker, året etter 119 titler og i fjor 115. Dette gir en økning på rundt 40 prosent siden 2016, men produksjonstallene har lenge ligget like under eller noe over 100.

Trenden forsetter i 2019. Til og med mai har KABB produsert 90 nye lydbøker med kristent innhold. Med samme tempo ut året kan det totale antallet bli på rekordhøye 170 titler.

– Produksjonsøkningen skyldes blant annet at vi har etablert en gruppe faste folk som bruker mye tid på innlesning av bøker for oss. Vi har også fjernet noen tekniske flaskehalser, og dermed kan vi tilby våre lånere mange av de nyeste bøkene kort tid etter at de er kommet som trykte utgaver. Det er i tråd med vår ideologi om å motvirke diskriminering av syns- og lesehemmede og at de skal ha tilgang til litteratur samtidig med alle andre, sier Tangen, som legger til:

– Når folk uten lesevansker velger å lytte til våre lydbøker, gir de samtidig et bidrag til et bedre tilbud til synshemmede. Alt de betaler, går tilbake til produksjon av nye lydbøker for syns- og lesehemmede.

Mange lånere

KABBs hovedvirksomhet, utlån fra det digitale lydbiblioteket til brukere med synshemninger eller andre lesevansker, er en gratistjeneste.

Frank Tangen forklarer at KABB via Storytel også har mange betalende kunder som ikke sliter med å lese papirbøker, men synes lydbøker er mer praktisk.

– Interessen for lydbibelen er tydeligvis til stede også hos folk som ellers ikke kvalifiserer for å bruke KABBs gratistjenester for syns- og lesehemmede, konstaterer han.

I 2016 hadde KABB 932 lånere som til sammen sto for 22.122 utlån. I 2017 var tallet på lånere steget til 1241, mens det i fjor steg ytterligere til 1406.

Utlånstallene har sunket noe de siste to årene, men bare fordi tellemåten er endret. Det var 19.046 utlån i 2017 og 19.621 i fjor. Nedgangen på 2.500 skyldes trolig at KABB er gått over fra en slags bokklubbordning der lånerne månedlig får tilsendt bøker fra en utvalgt sjanger plukket ut av en datamaskin. Den nye og nettbaserte ordningen gir derimot brukerne mulighet til å bestille nøyaktig den boka de er ute etter og bare den. Det gamle systemet er fortsatt intakt, men har stadig færre brukere.

– Rundt halvparten av lånerne bruker nå vår rent kundestyrte ordning, og vi har grunn til å tro at utlånstallene for de siste to åra er mer realistiske siden lånerne får akkurat det de har bestilt. Så disse bøkene blir sannsynligvis lest, tror Tangen.

CD-en dør

Samtidig med denne utviklingen visner CD-en stille bort. Noen kunder vil fortsatt ha bøker i dette formatet, men de er ikke mange. Blant de stødigste kundene her er folkebibliotekene.

– På de synshemmedes felt har vi noe som heter Daisy-spillere. De kan spille av CD-er, men også laste ned bøker fra nettet. Samtidig kan brukeren sette inn digitale bokmerker, bla seg fram for å finne sider og så videre, og vi merker at den digitale kompetansen øker i våre målgrupper, sier Frank Tangen. KPK