Blader og tidsskrifter i KABBs lydbibliotek

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) har et lydbibliotek som tilbyr mer enn bare bøker. Også misjonsblader og andre magasiner er nå tilgjengelige for lånerne.

Nå finnes et nytt tilbud til blinde, svaksynte og dyslektikere som ønsker å lytte til misjonsblader og tidsskrifter. Magasiner som Strek og Tidsskrift for sjelesorg er tilgjengelige i lydbiblioteket i tillegg til misjonsblader som Utsyn og Mediemisjon. Diabetesbladet og MS-bladet leses også inn for å tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser.

– Vi i KABB er stolte og glade for å kunne tilby denne tjenesten. Det er viktig for blinde og svaksynte å holde seg orientert. Vi vil at også personer som har vansker med å lese trykt skrift skal kunne velge fritt i et større utvalg – ikke bare får noe lagt opp i hende som er et minimum av hva som må tilrettelegges. Alle skal ha god mulighet til å skaffe seg informasjon om det man er interessert i, sier Heidi Vestbye, bibliotekleder i KABB

Heidi Vestbye forteller at noen blader og tidsskrifter har vært tilgjengelig i biblioteket siden nyttår, men nå er prøveperioden over, og KABB ønsker å slå et slag for at flere skal få vite om dette.

 

Hva skal man gjøre om man ønsker å lytte?

– De som har rett til tilrettelagte bøker, kan bli lånere i KABBs lydbibliotek. Det er bare å ta kontakt. Dette gjelder om man er synshemmet eller på annen måte har funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese selv.

Den som allerede er låner, finner bladet ved å søke på bladets navn på biblioteksiden vår på nettet.

Lånere i Norsk Lyd og Blindeskriftbibliotek har også tilgang til bladene fra KABB. Om man ikke kommer inn under kategoriene som låner, er lydversjonen av bladene tilgjengelig som vanlig betalt abonnement. Da kan man velge å få bladet på cd i stedet for på papir.

KABB søkte om økt statstilskudd i 2018 slik at organisasjonen kunne lese inn nettopp blader og tidsskrifter. Etter at den økte bevilgningen kom ved nyttår, er tilbudet en realitet og flere blader og tidsskrifter er tilgjengelige i lydversjon i lydbiblioteket.

 

Liste over blader som leses inn hos KABB:

Agenda 3:16. Utgiver: Normisjon.

Utsyn. Utgiver: Norsk Luthersk Misjonssamband. Finnes i KABBs lydbibliotek.

Først. Utgiver: Den norske Israelsmisjon.

Misjonstidende. Utgiver: Det Norske Misjonsselskap.

Diabetikeren. Utgiver: Diabetesforbundet.

MS. Utgiver: MS-forbundet.

Magasinet Stefanus. (Tidligere Ropet fra Øst) Utgiver: Stefanusalliansen

St.Olav – katolsk kirkeblad. Utgiver: Den katolske kirke i Norge.

Budbæreren. Utgiver: Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Finnes i KABBs lydbibliotek.

Mediemisjon. Utgiver: Norea Mediemisjon. Finnes i KABBs lydbibliotek.

Krigsropet. Utgiver: Frelsesarmeen.