Blindeforbundet kraftig ut med støtte til KABB

– Vi ber dere innstendig om å videreføre støtten til KABB, sa Sverre Fuglerud fra Blindeforbundet da han møtte kulturkomiteen.

– Forslaget om å fjerne bevilgningen til KABB fører til en ytterligere forverring av tilbudet til blinde og svaksynte, sa Sverre Fuglerud fra Norges Blindeforbund i høring i Stortinget torsdag.

Regjeringen har foreslått at hele tilskuddet på 3,3 millioner til KABBs lydbibliotek med kristen litteratur blir fjernet fra neste år. Det vil føre til at lydbiblioteket blir nedlagt neste år, etter 45 års drift. Dette skjer samtidig med at antall lånere og antall utlån er doblet i løpet av de siste to årene.

– Blindeforbundet reagerer på at støtten til KABB er foreslått kuttet og vi jobber for at denne skal videreføres. Vi tar dette med oss i vår dialog med politikere på Stortinget, sier forbundsleder i Blindeforbundet, Unn Ljøner Hagen.
De fleste medlemmene i KABB er også medlemmer i Norges Blindeforbund, som blant annet tar seg av interessepolitiske spørsmål.

Forverring
Da forbundet møtte til høring i kulturkomiteen torsdag, var tilskuddet til KABB en hovedsak i innlegget fra Sverre Fuglerud, seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt.
I budsjettforslaget begrunnes kuttet med at departementet ikke finner det hensiktsmessig å opprettholde støtte til flere produsenter, og at tilbudet vil ivaretas av den statlige virksomheten Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

–  Dette kommer ikke til å gå, sa Fuglerud. -KABB produserer 120 titler hvert år. Nå foreslår Regjeringen at dette skal gjøres av Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek, men de får ikke en eneste krone i kompensasjon for den jobben som skal gjøres. NLB produserer 560 titler i tillegg til studielitteratur. De greier ikke å produsere alt vi lånere ønsker, og vi har allerede et stort underskudd i tilgangen på litteratur. Vi har i dag bare tilgang til 10-12 prosent av alle bøkene dere som seende kan låne på biblioteket eller kjøpe i bokhandelen. Dette forslaget vil føre til en ytterligere forverring.

Fuglerud la også vekt på at det er et godt samarbeid mellom KABB og NLB. De to bibliotekene har et felles system for utlån og distribusjon av lydbøker, slik at alle som er lånere i ett av bibliotekene har tilgang på alle lydbøker for syns- og lesehemmede i Norge.
– Vi ber dere innstendig om å videreføre støtten til KABB, avsluttet Blindeforbundets representant.

Mandag ettermiddag møter KABB Familie- og kulturkomiteen til høring.