KABB hjelper med trosopplæring

Hjelp til nattverd

 

Det er trosopplæringskonferanse i Den norske kirke, og KABB er med. Vi kan hjelpe med tilrettelegging for barn med synshemming og lesehemming. 

Alle skal kunne delta i menighetslivet, også barn og unge med funksjonsnedsettelser. Det er så lite som skal til – bare menigheten har viljen og kunnskapen om hvordan man kan legge til rette.
Den norske kirke er opptatt av at ingen skal stenges ute, og har samarbeidet med KABB om flere prosjekter for å bistå menighetene. Så langt har vi blant annet utarbeidet to veiledninger for menighetene – den ene om tilrettelegging i trosopplæringen, den andre mer generell om synshemmede i menigheten.
Mer kommer – om et års tid kan KABB og Kirkerådet lansere et e-læringsverktøy for menighetene om hvordan man legger til rette for ulike grupper barn med nedsatt funksjonsevne.

Veiledningene er like nyttige for andre kirkesamfunn og organisasjoner med arbeid for barn og unge.

KABBs lydbibliotek har mye materiell på lager, og produserer raskt det menigheten behøver i arbeidet sitt. Sjekk vårt lydbibliotek.

Her kan du laste ned pdf-versjonen av «Se sammen, snakk sammen» – om synshemmede barn i trosopplæringen.

Se sammen snakk sammen

Mye mer finner du på vår side for fagressurser.