En mobiltelefon holdes av en person. På skjermen står det kirkevalget 2023

Digitalt kirkevalg styrker kirkedemokratiet

Alle funksjonshemmede kan forhåndsstemme digitalt ved årets kirkevalg. Kirkens løsning for digitalt forhåndsvalg via internett, er tilrettelagt i samarbeid med KABB.

I år er det kirkevalg i Den norske kirke. Alle som er 15 år eller eldre og medlem i Den norske kirke har stemmerett. Forhåndsvalget åpnet allerede 10. august og nytt av året er at du kan stemme digitalt direkte fra sofakroken.

– Da det ble kjent at Den norske kirke skulle gjennomføre et digitalt forhåndsvalg, tok KABB initiativ til å styrke den universelle utformingen av valgverktøyet som skal brukes. Vi har hatt fire testere med synstap og  leseutfordringer som har prøvd ut løsningen, forteller generalsekretær Øyvind Woie.

Styrker ytringsfriheten

Det betyr at over en halv million kirkemedlemmer som lever med funksjonsnedsettelser har fått en ny kanal for ytringsfrihet der de kan stemme ved årets kirkevalg, hvis de ikke kommer seg frem til lokalet, ser dårlig eller ikke klarer å gjennomføre på egenhånd.

– Vi var fornøyde med endringene og tilpasningene som ble foretatt, det var absolutt nødvendig med utprøvingen, men det gjenstår å se om dette fungere like godt for alle funksjonsvariasjoner på syns- og lesefeltet. Dersom noen sliter med løsningen ber vi folk innstendig om å ta kontakt med KABB, understreker Woie.

Det er viktig å bruke den kirkelige stemmeretten din. Spesielt etter kirkemøtets vedtak om funksjonshemmedes rett til likeverdig deltakelse og inkludering. Å stemme er kanskje en av de beste måtene vi kan bruke ytringsfriheten vår.

Får du det ikke til? Da må du ta kontakt med oss i KABB. Send epost til kabb@kabb.no eller ring 69 81 69 81 på dagtid. Vi vil gjerne høre fra deg enten det gjelder digitale problemer eller problemer med vanlig stemmegivning.

Digitalt med BankID

For å stemme digitalt må du kunne legitimere deg digitalt. Gå til Den norske kirkes valgsider, der kan du få mer informasjon eller bruke din stemmerett ved å logge deg inn med BankID eller annen elektronisk id.

– Nå kan du være med å påvirke hvem som skal bestemme i din lokale menighet og kirke. Du kan heie frem kandidater som du tror kan gjøre kirken mer tilgjengelig og tilrettelagt, sier Woie.

Når du stemmer digitalt:

  • Du vil få oversikt over hvilke valg du har stemmerett i. Trykk på det valget du ønsker å avgi stemme i.
  • Merk av stemmeseddelen til den listen du vil gi din stemme til. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen
  • Du kan levere stemmeseddelen uten å gjøre endringer. Kandidater som står øverst på listen med uthevet skrift får stemmetillegg. Alle andre  på listen får én stemme hver.
  • Du kan gi inntil tre kandidater personstemme ved å sette merke ved navnet til kandidaten. Ved valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet kan du gi din stemme til inntil tre kandidater fra andre lister.
  • Ved valg til menighetsråd med én liste kan du skrive opp inntil tre valgbare personer i soknet.
  • Se over stemmeseddelen før du sender bekrefter stemmen. Gjenta prosedyren for å stemme i andre valg du har stemmerett i. Dersom du ønsker kan du sjekke at stemmen er registrert riktig med verifikasjonskode og egen verifikasjonsapp.

Lenke direkte til valgsiden: https://velger-kirkevalg.secured.vote/index.html#/!?institutionId=8a7edcb3892acd4301892ade50e40000&siteLanguage=nb

Du kan også se/lytte til to instruksjonsvideoer her:

Lenke til video som forklarer med bilder og lyd hvordan du kan forhåndsstemme digitalt ved kirkevalget 2023.

https://vimeo.com/834666969

Lenke til video som forklager med bilder, lyd og tegnspråk om hva kirkevalget er og hvordan du kan stemme. Begge videoene er også tekstet.

https://vimeo.com/836450880

Tilrettelagte lokaler

Ikke alle synes digitalt er lett eller best. Derfor kan du selvfølgelig stemme ved personlig oppmøte. Forhåndsvalgperioden løper fra 10. august til 6. september for digitalt og til 8. september for personlig fremmøte. Du må kontakte din kirke/menighet for å få informasjon om hvor og når du kan møte opp for å forhåndsstemme. Selve valgdagene er 10. – 11. september og mange menigheter bruke samme valglokaler som kommune- og fylkesvalget.

Du har krav på hjelp med å stemme, dersom du har behov for det. Ta kontakt med menighetskontoret i din kirke.

Valglokalene skal være allment tilgjengelige slik at hvem som helst skal kunne delta i valget. Trenger du hjelp på vei inn og inne i valglokalet, så har du rett til å be om det. Din hjelper har taushetsplikt. Dersom du bor på institusjon eller ikke har noen mulighet til å komme deg til stemmelokalet så har du også rett til å få hjelp til å stemme utenfor valglokalet.

Usikker på kirkevalget?

Hva er Frimodig bønneliste eller Åpen kirke – eller var det omvendt? Lytt til KABB sine egen valg-podkast – la «Blindebukk» gjøre deg klokere, Kurt Ove Mæland sjekker hva kirkepolitikerne tenker om inkludering og tilrettelegging, kirkepolitikk og annet kirkelig valgflesk – klikk på lenkene under og lytt. Første episode:   https://open.spotify.com/episode/0M87zRFQYsNCngEuvQZ26q?si=27e74979839e4ebd

Andre episode: https://open.spotify.com/episode/3wxji15PDVQ3BOcQoUypv8?si=06b27154b6304755