Fagforum i KABB

Teologi i lys av funksjonshemming har vært et ikke-tema. KABB ønsker å vise at synshemmede har mange viktige innspill til teologiske fagmiljøer og kirkelig praksis.

Hvordan snakker vi om helbredelser? Er det slik at alle med funksjonsbegrensninger ønsker å bli helbredet? Hva skjer når kristne kirkesamfunn ekskluderer funksjonshemmede?

– Vi har oppdaget at det er et behov for en mer gjennomtenkt teologisk tilnærming til disse temaene, sier Frank Tangen, kommunikasjonsrådgiver i KABB. Han er initiativtager i en gruppe bestående av synshemmede teologer som vil arbeide med å bringe spørsmål rundt funksjonshemmingsteologi på banen.

– Målsettingen er å bidra med fagartikler som kan publiseres i teologiske fagmiljøer. Likevel behøver ikke stoffet være vanskelig tilgjengelig. Vi er enige om at vi vil gi noe som er matnyttig til de som jobber i kirke og menighetsliv, likevel med en faglig tilnærming, sier Tangen.

– Ideen har modnet mens vi har jobbet med prosjektet «Synlige stemmer», der synshemmede reflekterer rundt hverdagslivet som blinde og svaksynte. Vi opplever stor interesse for det de skriver, og ønsker å bringe inn nye perspektiver også i den kirkelige og teologiske diskusjonen.

 

Hva er funksjonshemmingsteologi?

– Det sier noe om hvordan vi møter eksistensielle spørsmål og utøver sjelesorg i en gruppe mennesker som representerer et mangfold. Variasjoner i funksjonsevne skal ikke fjernes. Vi er skapt med de variasjonene vi har. Et rikt menneskelig mangfold inkluderer variasjoner i funksjonsevne og er en del av skaperverkets mangfold og sårbarhet. Det ligger en ressurs i funksjonsevne-variasjoner som er viktig å bruke i et teologisk arbeid med tekst, tradisjon og praksis. Dette handler også om hvordan vi forvalter skaperverket, og hvordan vi verdsetter og lever med mangfold, sier Inger Marie Lid, teolog og professor ved VID vitenskapelige høyskole. Hun var invitert til KABBs oppstartsmøte i faggruppen, og vil følge prosjektet videre.

-Fagforumet i KABB ønsker å få fram stemmer og historier som man ser nettopp fordi man har et ståsted forskjellig fra mange andres. Viktige perspektiver i bibelfortellingene kan mistes dersom om alle som leser og underviser ut fra dem, har helt like utgangspunkt, sier hun.

Lid poengterer at det er flere måter å forstå funksjonshemming på. For eksempel: «Jeg er annerledes og trenger hjelp» eller «Jeg er annerledes og har det godt med det. Jeg ønsker fremfor alt rettferdighet.» Her kan mange spennende perspektiver formidles fra nye utgangspunkt.
De første artiklene fra KABB faggruppe kan ventes på nyåret.