Støtt KABBs arbeid i Etiopia

Gi din gave på vipps 20729            

eller kontonummer: 3000.16.15838

Merk gaven med Misjonsprosjekt.

KABB har startet et samarbeid med Bartemious Christian Assosiation for the blind (BCA) i Etiopia.

Foreningen i Etiopia mangler det meste. Kontoret består av noen mørke, små rom i svært dårlig forfatning. Styret viser stolt fram lokalene og forteller at her har de både korøvelse og bønnemøter for sine medlemmer. PCer som fungerer er mangelvare, og hvite stokker fra KABB ble mottatt med stor glede.

BCA Addis Abeba

BCA bruker dette rommet til bønnemøter og sangøvelser.

Leder i BCA Alex Minilik er selv blind. Han forteller at BCA driver virksomhet på flere arenaer. Foreningen har fått utgitt lydbibler på tre av Etiopias mange språk, de har et program for barn av blinde foreldre slik at de får støtte til skolegang, og foreningen ønsker å starte opp mer arbeid blant blinde nord i landet.
– Men uten støtte kunne vi ikke gjort noe, sier han og presiserer at organisasjoner fra flere land er involvert i arbeidet til BCA.
– Jeg er svært takknemlig til dere fra Norge. Vi har også fått varme og uforglemmelige minner sammen med teamet fra KABB. Vårt styre har hatt evaluering etter besøket og bedt for dere og virksomheten i Norge.  Vi takker Gud for dere, sier Alex Minilik. Nylig var to representanter fra KABB til stede ved BCA sitt 25-års jubileum.
BCA kontor

BCA sitt kontor i Addis Abeba hadde ikke taklys som fungerte.

Med KABB til Etiopia. Les saken her.