Hva er KABB?

Ekskludert eller integrert? 

 

Storaas ved Kongsberg

Hvert år har KABB en storsamling med omkring 100 deltakere. Bildet viser en gjeng på Storaas Gjestegaard ved Kongsberg.

Det antas at 320.000 personer  lever med en synshemming i Norge, og av disse er over 9.000
blinde . Dette kommer fram i Mecon economics Rapport ”Status øyehelse” 2019.

Å miste synet eller å ikke kunne lese, fører til utestengelse. Den som ikke får vite om det som skjer der de lever og bor, i menigheten og kirken sin, mister muligheten til å finne sin plass og delta i det kristne fellesskapet.

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) er en landsdekkende diakonal, interesse-organisasjon som arbeider for at syns- og lesehemmede skal kunne delta i kirke- og menighetsliv. Vi tilrettelegger materiell til trosopplæring, menighets og organisasjonsblader. Vi har et stort lydbibliotek med flere tusen titler
kristen litterattur – blant annet lydbibelen. KABB arrangerer turer, leirer og kurs spesielt tilrettelagt for synshemmede.

Sikring i klatreløypa.

KABB-leir betyr aktiviteter som passer alle aldersgrupper. Bildet viser en ung klatrer som øver i en klatreløype.

Kjenner du noen som begynner å se litt dårlig og som ikke klarer å lese det som står på trykk?
Da må du fortelle dem om KABB.

Bli medlem.

Bestill et blad på lyd.

Les mer om KABB.

Vi er fremdeles avhengige av givere for å drifte og utvikle KABBs tjenester og tilbud.

Støtt KABBs arbeid på vippsnummer 20729