KABB tester nettplattformer

Morten Tollefsen, Media LT

Morten Tollefsen i Media LT

-Ingen løsninger er enkle for alle.

Bruken av nettmøter og webinarer har eksplodert. Les gode råd om hva du må tenke på når du velger en løsning som skal passe for alle – altså en universelt utformet samtaleplattform.

Morten Tollefsen (53) er forskningsleder i MediaLT og jobber til daglig med universell utforming av programvare og nettsider. Det gjelder å finne gode IKT-løsninger for både synshemmede og mennesker med andre funksjonsnedsettelser.

Våren 2020 har Media LT vært engasjert av KABB Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte ved hjelp av midler fra Stiftelsen DAM, for å finne ut hvilken digital plattform som egner seg best for videomøter og webinarer med blinde og svaksynte brukere. Parallelt har firmaet gjort en undersøkelse for NTNU i samarbeid med Universell som er kunnskapsdepartementets senter for inkludering, universell utforming og tilrettelegging i høyere utdanning, for å teste hva som egner seg best i undervisning.

De startet med å undersøke de største leverandørene av slike nett-tjenester. Og to plattformer pekte seg ut til en videre sammenligning, den amerikanske plattformen Zoom, og Microsoft sin plattform knyttet til systemet Microsoft 365 Teams.

-Vi hadde en rekke brukermøter der folk med funksjonsnedsettelser fikk teste de forskjellige løsningene. Og det var et oppløftende funn at utfordringene for brukerne var mindre en enn antatt på forhånd, sier Tollefsen.

Kriterier

Når man skal velge plattform er det særlig to faktorer man må ta stilling til. Det ene er brukervennlighet og det andre er hvor mange funksjoner som er tilgjengelige. Det er smart å gjøre seg opp en mening om hvilket kriterium som skal veie tyngst. Er vi mest opptatt av at løsningen skal være enkel å bruke, eller er vi mest opptatt av å ha mange tilknyttede funksjoner? Aktuelle tilleggsfunksjoner kan være notater, fildeling og lagring, chatter og så videre.

Utfordringer for synshemmede?

-En forklaring på at vi opplevde mindre utfordringer enn forventet, kan være at de fleste testpersonene brukte smarttelefon. Det viser seg at telefonen ofte gjør det enklere å koble seg til møtet, sier Tollefsen.

For uvante brukere som vil delta på nettmøter er det særlig tre ting å merke seg:

  • Enklere å bruke smarttelefon enn pc.
  • Hovedutfordringen er å få koblet seg opp.
  • Lære å finne knappen for å skru av og på mikrofon og kamera.

Tollefsen forklarer at både Teams og Zoom er universelt utformet. Likevel er det en utfordring med teksting for hørselshemmede. I Teams finnes det automatisk teksting, men bare på engelsk og det finnes ingen spesielle verktøy for manuell teksting. I Zoom er det verktøy for manuell teksting.  Forskjellen på plattformene ligger i hva som oppleves enkelt for brukeren. Konklusjonen er at Teams har flere muligheter i en større pakke med mye forskjellig funksjonalitet, men zoom er aller mest brukervennlig.

 

Videomøter og blinde

Hvorfor har videomøter blitt en hit for synshemmede?

-Menneske liker å treffes, og når mulighetene ute i samfunnet blir innskrenket har både synshemmede og andre med funksjonsnedsettelser funnet en plattform som er grei å mestre. Her kan man ha kontakt med folk uten å være avhengig av for eksempel ledsager eller fremkomstmiddel, sier Tollefsen.

KABB har satset på nettkurs og ukentlige nettmøter denne våren da organisasjonens arrangementer har blitt avlyst.

-Vi opplever at mange kommer på nettmøtene våre, det virker som dette har blitt en fin måte å være sammen på og en naturlig del av det sosiale livet, sier KABBs diakon Hilde Løvén Grumstad.

Hjelpeteknologi

Fet finnes flere former for hjelpeteknologi  for eksempel øyestyring, talegjenkjenning og fremfor alt skjermforstørrer for synshemmede. For at en blind skal kunne lese det som står på en pc-skjerm eller lignende brukes en skjermleser. Dette er et dataprogram som brukes for å få tilgang til informasjon vist på skjerm, og som tolker den visuelle informasjonen som tekst og grafikk, og som presenterer den på en leselist eller ved hjelp av syntetisk tale. Disse programmene må kunne kommunisere godt med plattformen som velges til nettmøter. Her har Zoom en fordel ved at skjermleserprogrammet Jaws som de fleste synshemmede bruker, har en rekke integrerte hurtigtaster for forskjellige funksjoner. Ulempen er at arbeidsspråket er engelsk, Teams finnes i norsk oversettelse, men oppleves litt mer komplisert i bruk for en synshemmet.

Les mer https://www.universell.no/teamsogzoom/