Kan blinde ha glede av kirkekunst?

Tenk deg at du fikk beskjed om at du heretter bare får besøke kirker med bind for øynene. Synshemmede kirkegjengere går glipp av både kirkekunst, evangelieformidling, symbolikk og liturgi. Det gjør KABB noe med. 

Kan mennesker som ikke ser, ha glede av visuell kunst? Hvordan kan synsinntrykkene i et kirkerom formidles til blinde og svaksynte? Synshemmede ønsker synstolking i kirken for å kunne delta på linje med seende.

Lørdag 24. september klokken 14.00 ønsker KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) i samarbeid med Oslo Bispedømme, alle som har lyst eller er nysgjerrige, velkommen til en helt unik synstolket kunstopplevelse i Oslo Domkirke. Arrangementet er åpent for alle.

Prest i Domkirken, Valborg Orset Stene formidler smakebiter av den visuelle kunsten i kirken i synstolket og tilgjengelig form. Det blir også kunst i form av orgelmusikk framført av Solveig Marie Oma, som selv er synshemmet.

Ei kvinne spiller på orgel i Oslo domkirke

Organist Solveig Marie Oma er klar på orgelkrakken i Oslo domkirke.

Erfaringer fra et forsøk med synstolking i Kunstnerkirken i Holmsbu er at synstolking av kunst også utdyper opplevelsen for de som har fullt syn, og arrangementet i domkirken er åpent for alle.

Hele taket i Domkirken er et eneste stort maleri av Hugo Lous Mohr, og det regnes som Nordens største lerret. Oslo domkirke, tidligere Vår Frelsers kirke, er en korskirke ved Stortorvet i Oslo sentrum. Den sto ferdig i 1697, er hovedkirke for Oslo bispedømme og menighetskirke for Oslo domkirkes menighet. Dette er også en kirke som rommer mange nasjonale markeringer, og dermed er interessant å ha et inntrykk av også for de som ikke tilhører menigheten.

Synstolking bidrar til likeverd
Synstolking av film og serier er blitt et vanlig tilbud, mens synstolking av kirkerom og det som skjer i kirken er nytt i Norge.

Magne Lunde i Media LT presiserer at synstolking er en egen faglig disiplin. Media LT er pionerer og har jobbet med faget i over 20 år sammen med synshemmedes organisasjoner. De arrangerer kurs og skolerer tolker.

Les mer om synstolking her

Hvorfor trenger synshemmede synstolking?

– Mye av informasjonen og opplevelsene i samfunnet er basert på at du ser. Synstolking gir synshemmede tilgang til informasjon og opplevelser som de ellers ville ha gått glipp av. Derfor er synstolking et viktig bidrag for å skape et universelt utformet samfunn, der synshemmede har så likeverdige vilkår som mulig.

– Hva tror dere om å synstolke gudstjenester og kirkelige handlinger?

– Hvis synshemmede skal kunne ta en likeverdig del i gudstjenester og kirkelige handlinger, er det viktig å få beskrevet det som skjer. Spesielt kan det være viktig siden symboler og ritualer har så stor betydning, og da er det vesentlig å få beskrevet dette.

Vil synstolke gudstjenester
KABB har søkt midler fra Den norske kirke for å utvikle et program for synstolking av gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

– Vi vet at mange synshemmede går glipp av det meste av det visuelle ved en gudstjeneste. Det sies at 80 prosent av det vi oppfatter kommer fra det visuelle. Vår erfaring er at en godt synstolket gudstjeneste kan bli en dypere og rikere erfaring, sier generalsekretær Øyvind Woie i KABB. Han understreker at ikke bare kirkerommet og utsmykningen har visuelle budskap, men at det også er flere ledd i kirkens liturgier som inneholder formidling uten ord.

Synstolk-prosjektet er planlagt i samarbeid med Asker prosti, som allerede har gjennomført synstolking av omvisninger og arrangementer i Kunstnerkirken i Holmsbu.

– Synstolking stikker dypere enn å gi tilgang på underholdning og informasjon. Å ha kunnskap om hvordan kirken ser ut innvendig og hva som skjer foran i kirken, gir mulighet for likestilt deltakelse i samtale og fellesskap. Det visuelle vi oppfatter med synet er gjenstand for relasjon, debatt, utvikling og endring. Dypest sett vil et bedre tilbud om synstolking gi mulighet for mer likestilt demokratisk deltakelse og påvirkning for mennesker med funksjonsnedsettelser, mener Woie.

Arrangementet i Oslo Domkirke er åpent for alle, og det er gratis adgang.

Synes du KABB gjør en spennende og viktig jobb? Bli en av våre støttespillere.