Kirken tar selvkritikk på digital utestengelse – og vil rydde opp

– Kirken må selvsagt levere det som er lovpålagt om universell utforming. Men dette handler om noe mer: Hva er det å være kristen kirke? Hva er våre idealer? Dette handler om likeverd, deltakelse og mangfold.

Dette sa kirkerådets direktør Ingrid Wad Nilsen, under et frokostmøte 18. mai. Temaet for møtet var:
«Har kirken plass til blinde og svaksynte ansatte?»

Bakgrunnen for spørsmålet er en serie podkaster og artikler fra KABB om digital diskriminering i Den norske kirke. Temaet ble fanget opp av avisa Vårt Land, som publiserte flere artikler.

 

På frokostmøtet deltok også Kjersti Langås Hvalen, prest i Sinsen kirke, og Anette Nordmo, kantor i Nærsnes og Slemmestad menighet i Asker. Med seg hadde de Øyvind Woie, generalsekretær i KABB.

Trøblete jobbhverdag
De to synshemmede kirkeansatte fortalte om sin arbeidshverdag, og hvordan manglende universell utforming av kirkens IT-løsninger hindrer dem i å jobbe selvstendig. Løsningene fungerer blant annet dårlig med hjelpemidler synshemmede bruker, som skjermleser som gjør innholdet på skjermen tilgjengelig som tale eller punktskrift. Nye løsninger har ikke vært universelt utformet i utgangspunktet, og dermed tar det lang tid og er kostbart å tilpasse for synshemmede.

Kantoren fortalte også om sin situasjon da det kom ny salmebok som var helt utilgjengelig for henne, og hvordan hun måtte gi opp vervet som verneombud fordi nettkurset som krevdes ikke var tilpasset synshemmede.

Øyvind Woie beskrev hvordan digitale løsninger i utgangspunktet kan gjøre informasjon mer tilgjengelig for synshemmede.
– Digitalisering og funksjonshemmede er egentlig en bra kombo, sa han. – Men når løsningene kirken velger ikke er tilrettelagt, er det vanskelig å bidra. Egentlig er dette diskriminering og utestengelse.

Lover bedring
Knut Arild Nupen, som er virksomhetsleder for digitalisering i Den norske kirke, gikk i likhet med kirkerådsdirektøren langt i å imøtekomme de synshemmede deltakerne. Han fortalte hvordan kirken nå gjennomfører en analyse for å se hva som ikke fungerer i de nåværende IT-løsningene, og hva som må gjøres for å tette gapet. Men først og fremst må nye løsninger være universelt utformet i utgangspunktet, og kirken må sikre seg kompetansen som skal til for å løse dette, understreket han.

Et opptak av frokostmøtet finner du på denne linken. Selve møtet starter ca. åtte minutter ut i opptaket.