Lettet over statsbudsjettet

 

Øyvind Woie og staben i KABB feiret statsbudsjettet med en kakebit. KABB beholder sin andel av budsjettkaka.


Støtten til KABBs lydbibliotek er opprettholdt i neste års statsbudsjett.
– Vi er lettet, og gleder oss til å bruke høsten på å skape et enda bedre tilbud for syns- og lesehemmede, sier generalsekretær Øyvind Woie.

I det forrige budsjettet hadde Kulturdepartementet foreslått at støtten til KABB skulle fjernes helt. Etter mye arbeid fra KABB og politisk støtte fra de fleste opposisjonspartiene kom bevilgningen likevel på plass, med en økning på 200 000 kroner. Neste års støtte blir på 3.595.000. Dermed kan lydbiblioteket opprettholde produksjonen av lydbøker og utvide tilbudet om blader og tidsskrifter til gratis utlån.

-Biblioteket er en bærebjelke i virksomheten vår, sier Øyvind Woie. – Mange har sine første møter med oss gjennom biblioteket, og blir også aktive brukere av andre tilbud, som kurs og arrangementer. Vi håper den store oppmerksomheten rundt fjorårets kuttforslag har ført til at vi nå er trygt plassert i kulturbudsjettet.

KABB har drevet lydbibliotek i mer enn 40 år, og har en stamme på rundt 3000 titler. Antallet lånere har vært i sterk vekst de siste årene. Tilbudet er åpent for alle som har problemer med å lese vanlige bøker.