Studio

Lydbiblioteket reddet!

– Nå kan KABBs lydbibliotek utvikles til en enda bedre tjeneste enn før, sier generalsekretær Ingvar Nevland, og han er svært glad og lettet for at tilskuddet ikke bare ble reddet, men at det også kom en liten økning for neste år.

KABB ble kastet ut i et mareritt da statsbudsjettet 2019 ble lagt fram av finansminister Siv Jensen i starten av oktober. Her ble det foreslått at tilskuddet på 3,3 mill til drift av KABBs offentlig godkjente lydbibliotek skulle fjernes. Lånerne ble fortvilet, KABBs venner ble frustrerte og politikere fra ulike politiske partier kalte kuttforslaget for smålig. KABBs ansatte måtte sette alt inn på å påvirke beslutningstakerne til å gjøre om kuttforslaget.

Hardt arbeid

Kommunikasjonsrådgiver Frank Tangen har stått i spissen for KABBs arbeid i denne saken og vi har fått god drahjelp fra Norges Blindeforbund, KA (Kirkens Arbeidsgiverforening) og KNIF og vi har fått støtte fra politikere fra ulike politiske partier. Det har vært utrolig spennende å oppleve at det er politikere fra AP, SV og SP som sammen med KrF har talt vår sak i medier og på Stortinget. Når KrF endelig landet sin strategi for å gå i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene, fikk vi signaler om at KABBs tilskudd var med i samtalene.

Utvider tilbudet

KABB er takknemlig for at KrF, med Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, har sikret at tilskuddet til KABBs offentlige godkjente lydbibliotek kan videreføres. I tillegg gikk KrF inn for en økning på 200.000 slik at tilskuddet for 2019 blir på 3,5 mill. Dette betyr at tilbudet i lydbiblioteket kan utvides neste år, og vi har allerede startet planleggingen for å legge flere tidsskrifter til utlån for syns- og lesehemmede. Helt formelt er ikke alle beslutninger fattet. Det er nå flertall for et budsjett, men det er ikke endelig vedtatt.