Hanne Bjurstrøm

Ombudet vil ha lov om universell utforming

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm går inn for en lov om at digitale arbeidsverktøy skal kunne brukes av alle.

«For å oppnå arbeidsplasser med universelt utformede IKT-løsninger, må det stilles krav til arbeidsgivere. Det er ikke godt nok at staten i hovedsak velger å benytte stimulerende eller frivillige virkemidler», skriver Bjurstrøm som en kommentar til KABBs artikkel.

«I vår rapportering til FN-komiteen for konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, har vi påpekt at det er et kjernekrav i konvensjonen at staten skal trygge og fremme retten til arbeid i et åpent, inkluderende og tilgjengelig arbeidsmarked. Det samsvarer dårlig med at arbeidsplasser i Norge ikke er omfattet av kravet til universell utforming i likestillings- og diskrimineringsloven. Vi mener at plikten til universell utforming av IKT på arbeidsplasser må lovfestes, og at det må lages en strategi for hvordan dette kan implementeres i både lovverk og praksis», skriver Bjurstrøm.