Blinde og svaksynte kan søke støtte fra legat

Solveig og Hans Ovin Andreassens stiftelse til støtte for blinde og svaksynte. Søknadsfrist 14. mars 2019

Legatporsjoner utlyses til støttetiltak for blinde og svaksynte enkeltpersoner eller foreninger som ivaretar blinde og svaksyntes ve og vel.

Tildelingen vil være i størrelsesorden fra kr 5.000 til kr 10.000 og utdeles den 19. april 2019.

Søknadsfrist er 14. mars 2019.

Begrunnet søknad med dokumentasjon av synstap og svak økonomi bes sendt til:

Blindemissionen Il

v/Gustav Borch Nielsen

Postboks 15 Lambertseter

1101 OSLO