Gitarer som spruter ild på Rammstein konsert

Rocker for universell utforming

En gruppe synshemmede får informasjon om Rammstein før en konsert.

Den tyske rockegruppen Rammstein inviterer synshemmede fans til synstolket tur på scenen.

Når tyske Rammstein rocker i Oslo i juli baner de vei for bedre inkludering. – Rammstein gir ikke bare synshemmede en mer likeverdig opplevelse av sin konsert, de er viktige i arbeidet med å få til mer synstolking, mener synshemmet ekspert.

Hva er sammenhengen mellom hardrockerne i Rammstein og KABB? Begge jobber for at mennesker som lever med synstap skal få mer likestilte opplevelse av kultur- og konsertopplevelser.

Hos rockebandet Rammstein er en konsert mer enn dundrende gitarer. Hardrockerne byr på pyro- og visuelle sceneeffekter uten sidestykke. For at synshemmede skal få en bedre konsertopplevelse tilbyr bandet synstolket besøk på scenen før konsertene for blinde og svaksynte.

Rock`n rollemodell

Magne Lunde i Media LT mener mange kan lære av Rammstein.

– Det er behov for noen som går foran og viser vei når det gjelder synstolking.  Derfor er det viktig at band som Rammstein viser hvordan dette kan gjøres i praksis ved å tilby synstolket omvisning på scenen.

– Hva kan det bety for en som er synshemmet?

– En slik omvisning på scenen vil gi synshemmede Rammstein-fan langt bedre mulighet for å få med seg det som skjer på scenen under selve konserten.

Før konserten i Oslo, 24 juli, kan synshemmede norske fans delta i en guidet tur. Den som har billett må melde seg på på forhånd via community@rammstein-managemente.de, sier Rammsteins management i en epost til KABB.

Synstolket gudstjeneste

KABB har søkt innovasjonsmidler fra Den norske kirke for å prøve ut og utvikle et program for synstolking av gudstjenester.

– Vi vet at mange synshemmede går glipp av det meste av det visuelle ved en gudstjeneste. Det blir på samme måte som å gå på Rammstein-konsert og «bare» høre lyden. Det sies at 80 prosent av det vi oppfatter kommer fra det visuelle. Vår erfaring er at en godt synstolket gudstjeneste kan bli en dypere og rikere erfaring, sier generalsekretær Øyvind Woie i KABB.

Synstolk-prosjektet er planlagt i samarbeid med Asker prosti.

– Synstolking stikker dypere enn å gi tilgang på underholdning og informasjon. Å ha kunnskap om hvordan kirken ser ut innvendig eller pyroeffektene på en rockekonsert, gir mulighet for likestilt deltakelse i samtale og fellesskap. Det visuelle vi oppfatter med synet er gjenstand for relasjon, debatt, utvikling og endring. Dypest sett vil et bedre tilbud om synstolking gi bedre mulighet for mer likestilt demokratisk deltakelse og påvirkning for mennesker med funksjonsnedsettelser, mener Woie.

Går glipp av informasjon

Magne Lunde i Media LT presiserer at synstolking er en egen faglig disiplin. Media LT er pionerer og har jobbet med faget i over 20 år sammen med synshemmedes organisasjoner. De arrrangerer kurs og skolerer tolker.

– Bevisstheten om behovet for live-synstolking er økende, det er behov for å ruste opp fagfeltet for å møte den positive utviklingen på området. Et viktig grunnlag for å tilby kvalitetsmessig god tolking, er gode veiledninger og retningslinjer for live synstolking. I et nytt prosjekt ønsker derfor MediaLT å utvikle slike veiledninger og retningslinjer.

– Hvorfor trenger synshemmede synstolking?

– Mye av informasjonen og opplevelsene i samfunnet er basert på at du ser. Synstolking gir synshemmede tilgang til informasjon og opplevelser som de ellers ville ha gått glipp av. Derfor er synstolking viktig for å skape et så universelt utformet samfunn som mulig, der synshemmede har så likeverdige vilkår som mulig.

Likeverdig deltakelse

– I hvilke sammenhenger er det viktig å synstolke?

– Til nå har synstolking dreid seg mest om synstolking av film og TV, men det er behov for synstolking på alle områder der synshemmede går glipp av vesentlig visuell informasjon. Nå arbeider vi for at tilbudet om synstolking også skal utvides til områder som teater, utstillinger, gudstjenester, ulike sport- og kulturarrangementer, konferanser og lignende.

– Hva tror dere om å synstolke gudstjenester og kirkelige handlinger?

– Hvis synshemmede skal kunne ta en likeverdig del i gudstjenester og kirkelige handlinger, er det viktig å få beskrevet det som skjer. Spesielt kan det være viktig siden symboler og ritualer har så stor betydning, og da er det vesentlig å få beskrevet dette.

Vil du prøve synstolking?

I Holmsbu kirke, kunstnerkirken på Hurum, blir det flere synstolkede konserter i sommer. Les på www.kabb.no for mer informasjon.

Lørdag 24. september, klokken 14.00, inviterer Oslo og omegn forening av KABB til synstolking i Oslo Domkirke. For første gang skal kirkekunsten synstolkes. Her blir det også vakker musikk fra organist Solveig Marie Oma. Arrangementet er gratis og alle er hjertelig velkommen. Les mer og meld deg på.

En rekke filmer og serier på Netflix er synstolket. Søk på «synstolking» i søkefeltet. Når du har valgt det du vil se, så velger du «norsk synstolking» i «lyd og undertekster».

NRK har også et bredt tilbud om synstolkede tv-serier og filmer: https://tv.nrk.no/programmer/synstolk

Du kan også gå på kino og få filmen synstolket ved hjelp av en app. Med et headset på ørene er det bare du som hører stemmen. Mer informasjon hos Norges Blindeforbund.