– Smålig KABB-kutt, mener SV og KrF

Både SVs og KrFs representant i kulturkomiteen vil jobbe for at Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte får beholde tilskuddet til lydbokproduksjonen.

Stortingspolitikerne Freddy Andre Øvstegård (SV) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) er samstemte i sin reaksjon på at regjeringen vil kutte hele støttebeløpet på 3,3 millioner kroner til KABBs lydbibliotek. Dette utgjør omtrent hele driftsbudsjettet for avdelingen som produserer lydbøker.

– Smålig

– Dette er smålig, er Bekkevolds spontane reaksjon da Kristelig Pressekontor forteller ham om denne posten i regjeringens budsjettforslag. – Det virker som de ikke forstår viktigheten av det KABB gjør, så her har Kristelig Folkeparti en jobb å gjøre. Denne ballen tar vi selvfølgelig, sier Bekkevold videre og minner om at regjeringen også i fjor forsøkte å redusere tilskuddet. Den gangen var kuttforslaget på 730.000 kroner, noe som ble endret i budsjettforhandlingene. Nå går altså regjeringen enda lenger.

– Regjeringen har forsøkt seg på dette tidligere. Jeg har vært på besøk hos KABB og kjenner den jobben de gjør. Det er ingen som driver slik KABB gjør når det gjelder kristen litteraturformidling. Derfor er det ikke en god nok grunn å vise til at andre også driver med produksjon av lydbøker. KABB er en del av frivilligheten og har den målgruppen de har. Det er ingen andre som driver på samme måte. KrF ønsker at dette skal blomstre, og vi vil ta tak i dette, for dette kuttet er unødvendig, sier KrF-representanten.

– Ikke mye penger

Han sitter i kulturkomiteen sammen med Øvstegård som kommer fra Østfold, fylket der KABB holder til.

– Jeg synes det er skikkelig smålig kutt fra Trine Skei Grande, er Øvstegårds reaksjon. – 3,3 millioner er ikke mye penger,og KABB gjør et viktig arbeid. Uavhengig av religiøs tilknytning burde regjeringen se verdien av det KABB gjør. Kuttet er ikke overraskende, men det er veldig skuffende at kulturministeren tar 3 millioner fra KABB når Kulturdepartementet har fått en økt ramme på 640 millioner kroner. Det er bare smålig. Regjeringen har kuttet i en rekke ordninger for syke, og det er ikke store kutt, men de rammer dem som har minst. Pengebeløpene til KABB og andre betyr mye for dem det gjelder, sier Øvstegård som var med å endre fjorårets kuttforslag sammen med Bekkevold.

Øvstegård er fra Sarpsborg og understreker selv at han er ombudsmann for alle i Østfold fylke. Han reagerer derfor også på at arbeidsplasser i Askim er truet av kuttforslaget.

Vil reversere

Departementet «finner det ikke hensiktsmessig å opprettholde finansiering av flere produsenter» av lydbøker, står det i begrunnelsen.

– Burde ikke dagens regjering ha sans nettopp for frivilligheten og at flere aktører tilbyr ulikt innhold?

– Regjeringen leverer bra på frivillighet denne gangen, men at de kutter i driftsmidler til KABB, noe som rammer utsatte grupper, det hadde jeg ikke forventet. Dette må vi ta tak i og få reversert, sier Geir Jørgen Bekkevold. KPK

 

Geir Jørgen Bekkevold

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold Krf mener KABB-kuttet er både smålig og unødvendig.

 

 

 

 

 

 

 

Freddy Andre Øvstegård

Stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård (SV) vil bidra til at KABB-kuttet blir fjernet i budsjettforhandlingene.

Av: Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no