Et lys lyser i mørket

Sterke historier i KABB-podkast om tap

I podkastserien «Å leve med tap» møter vi kvinner og menn som har opplevd dramatiske hendelser og store tap i livene sine. Tap av funksjonsevne, tap av syn, tap av liv, tap av tro. De har mistet det umistelige, men også funnet måter å leve videre på.

Av: Anne Sande, KABB

Vi blir presentert for en ny historie i hver episode. Noen har mistet synet i voksen alder, andre har fått alvorlig syke barn, og noen forteller om barn som dør. Vi møter mennesker i ulike roller, yrker og livsfaser. Alle har opplevd at tapet har endret livet deres, men at de har funnet måter å leve videre på. De forteller også om hvordan tapet har påvirket gudstroen, på ulike måter.

Refleksjon
Som lytter blir man involvert i de enkeltes historier. Vi blir utfordret til å reflektere, og vi erkjenner at livskriser rammer mennesker vilkårlig, og det minner oss på egen sårbarhet. At de syv historiene er ulike, gjør hver episode til en spesiell lytteropplevelse. Man kan trenge tid til refleksjon etter å ha hørt en episode. Historiene gjør sterkt inntrykk. Det er også temaer som noen kan kjenne seg igjen i og ha egne erfaringer med, og som derfor kan oppleves ekstra emosjonelt.

Magne Lunde

Magne Lunde har fått mange positive tilbakemeldinger etter å ha deltatt i podkasten.

Magne Lunde mistet synet etter en alvorlig trafikkulykke. Han og kona forteller sammen om endringene det medførte, til programleder Frank Tangen.
– Jeg synes det er veldig fint at KABB har satt søkelys på temaet, både med tanke på likepersonsarbeid og minst like viktig i det å gi kunnskap og dele erfaringer. Det er mange sider ved prosjektet som gjør det viktig. Både de som har opplevd funksjonstap og de som ikke er funksjonshemmet, kan ha nytte av å lytte til podkasten, sier Magne Lunde.
Medvirkende i prosjektet var også Kari Halstensen, som er psykolog ved Modum Bad.
Magne Lunde synes dette var en god kombinasjon, som nedvirket til å gjøre podkasten profesjonell.

Her kan du lytte til podkastserien, eller søk etter «Å leve med tap» der du vanligvis lytter til podkaster

 

Innlevelse
I to av de ni episodene var deltagerne samlet til samtaler med hverandre, sammen med Kari Halstensen og programleder. I samtalene reflekterte de blant annet om hva de hadde opplevd, hva som var felles og hva som var ulikt, og hvordan de har forholdt seg til omgivelsene og andre relasjoner etter tapet. Deltagerne samtalte om mange ulike og interessante tema.
Ulikhetene mellom dem gir oss forskjellige perspektiver, for eksempel om følelser rundt sansetap. Men hvordan kan vi som lyttere forstå og leve oss inn i disse historiene, dersom vi ikke har samme erfaringer? Og kan vi lære noe av det andre har opplevd?

Kari Halstensen, psykolog ved Modum Bad.

Kari Halstensen, psykolog ved Modum Bad, deltok i to av samtalene i podkasten.

Kari Halstensen sier det slik:
«Det er mulig å trene opp samarbeidet mellom tanke og følelse, slik at vi forstår oss selv og andre bedre. Det er også mulig å fortelle om hvem vi er, og hva vi har opplevd på en slik måte at det åpner opp nye perspektiver hos menneskene rundt oss. Vi kan både ta inn signaler og sende ut signaler. Mennesker kan møtes på tvers av livserfaringer, hvis de vil og våger. Vi kan leve oss inn i hverandres glede og sorg. Og vi kan bruke bredden og dybden i innlevelsesevnen vår i møte med et tap vi ikke selv har erfart. En bit av livets mening ligger kanskje i å berøre og å bli berørt».

Fellesskap
– Det er mye som kan gå i stykker i løpet av livet, men de knuste bitene kan settes sammen igjen, til noe annet. Det blir aldri det samme, men det kan fortsatt bli et godt liv.

Odd Jarle Eidner

Odd Jarle Eidner intervjues i podkastserien Å leve med tap.

Dette sier Odd Jarle Eidner, en far som har mistet to barn. Hans historie er en av de syv samtalene. Eidner, som er seniorprest i Bodø forteller at han har bare positive erfaringer med det å være åpen og ærlig i podkasten. Han tror det er bra å dele historier om sorg og tap.
– Andre kan kjenne seg igjen i det som blir fortalt. Da blir ikke ensomhetsfølelsen så stor og man får en opplevelse av normalisering og fellesskap. Det er også viktig å formidle kunnskap. De som ikke har opplevd slike tap kan lære noe av å høre disse historiene.
Eidner mener podkast-formatet er spesielt godt egnet til et tema som dette, ved at podkast gir rom for lange tanker og refleksjoner. Man trenger tid for å snakke om et slikt tema, mener han.

Aktuelt
Podkastserien er produsert av KABB, med støtte fra Stiftelsen Dam. Den ble første gang sendt i 2019, og blir relansert i 2022.

Frank Tangen, programleder

-Disse samtalene handler om temaer som alltid vil være aktuelle. Hvordan håndterer vi det når vi taper noe i livene våre? I dag har KABB kontakt med så mange flere at vi gjerne vil gi flere sjansen til å høre og reflektere, sier programleder Frank Tangen.

Alle episoder er tilgjengelig der du vanligvis lytter til podkast, for eksempel Spotify og iTunes. Du finner alle KABBs podkaster her: www.kabb.no/kabb-tilbyr/podkaster/

 

 

 

Mer informasjon:
Frank Tangen, kommunikasjonsrådgiver i KABB
Tlf: 405 95 546
Epost: frank.tangen@kabb.no