Tilrettelagt bibelleseplan

Bibelleseplan for 2020 er klar i tilrettelagte utgaver fra KABB. Planen finnes både i punktskrift og i stor skrift.

Bibelleseplan er en plan for daglig bibellesning og er ment som en hjelp til å skape en fast rytme for å lese Bibelen i hverdagen. Hvert år gir Verbum forlag ut en plan som følger tekstene som blir lest i gudstjenestene i Den norske kirke. Du finner to teksthenvisninger per dag, i tillegg til en foreslått salme. Nytt av året er at også at henvisninger til fortellingstekstene for hver søndag er tatt med.

De som har valgt ut tekstene har også tatt hensyn til Enkelte gamle kirkelige eller folkelige merkedager, internasjonale dager, jødiske festdager, nyere kirkelige merkedager og lignende.

Du finner også en ordning for morgenbønn og kveldsbønn. Bak i Bibelleseplanen finnes forslag til hvordan du kan bruke Salmenes bok i Det gamle testamentet – den eldste kristne bønneboken – i din egen bønn gjennom dagen og ukene.

Bibelleseplanen er i år utarbeidet av prest Silje Kivle Andreassen. Hun har også stått for valget av salmer for hver dag. Forslagene er hentet fra Norsk Salmebok 2013. Årets tekster er hentet fra 1. tekstrekke, som er en ordning Den norske kirke bruker for tekstene i alle årets gudstjenester. Magne Bjørndal har tilrettelagt planen i punktskrift.

For hver dag finner du også Dagens ord som er et utdrag av dagens tekst som både er en nysgjerrighetsvekker og et ord som kan fungere som dagens minneord. Bibelleseplanen starter 1. desember, ettersom kirkeåret starter med første søndag i advent.